DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree                Documenten                Processtukken

Signalement van voortvluchtigen uit het Land van Herzogenrath

Heemkunde Landgraaf - GSG- 103 Verzameling Speckens

 

  


 

Liste van de geŽvadeerde ende fugi-
tieve criminelen geaccuseerdens uijt
den Lande van 's Hertogenraede

  Nijs Mertelaers van Merxstein naergenoemt Schuivens Nijss, oudt tusschen vijftigh en sestigh jaeren, cort en dick van postur, hebbende luttel haer op sijn hooft.

  Christian Muller uijt de Banck Merxstein eenen voller van professie oudt ontrent de vijftigh jaer, cleen van postur maer redelijck beset, sijnde desselfs rechte handt estropiŽert.

  Lennerd Steins middelmaetigh van Postur ende van jaeren, swert bruijn van gesicht ende van haaren, eenen kaemaecker van professie hebbende een schram op een backen.

  Derick Jaspers, cleen van postur hebbende eenen dicken ronden kop, haemmaecker van professie, oudt ontrent de dertigh jaeren.

  Coen Kern, langh van postur, smael en cleen van gesicht, oudt ontrent de viertigh jaer, wever van professie, hebbende vlesse haaren.

  Jacobus Henseler oudt ontrent de dertigh jaer, niet te groot maer redelijck beset, eenen daeghloonder hebbende vusse haaren.

  Nicolaes Crombach middelmaetigh van postur, edoch meer cleen als groot, redelijck beset, oudt in de viertigh jaer of daerontrent, hebbende swert bruijn haar en een dick gewas in sijnen neck.

  Willem Ploum  cleen dick van postur hebbende witroede heel gecrolde haar, oudt seven ad achtentwintigh jaer.

  Joseph Dammers hebbende swerte haaren en bruijn pockdaeligh van gesicht, middelmaetigh van postur, oudt in de viertigh jaer.

  Joseph Vorst eenen schoonmaecker, jongh en welgewassen hebbende swerte haeren.

 Mevis Spirtz eenen jongen jongh

  Wilhelmus Rootcrans, redelijck langh  en beset hebbende swerte haaren, oudt ontrent de dertigh jaer.

  Baltus Holthuijsen van Ubach, redelijck langh en hebbende swerte haeren, oudt ontrent de viertigh jaeren.

  Peter Joseph Ploum oudt ontrent de viertigh jaer, swert van haar en pockdaeligh van gesicht draegende sijn hooft voor over gebogen.

Naar boven


EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER