Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailTacken


567

Peter Tacken uit Spaubeek, gefolterd, dood in gevangenis 1752

...Petr. TACKEN (1699-1752) x Spaubeek 1731 Anna HENNIX (1705-55)
|----...Joan. Cath. TACKEN (1732-92) x 1 Joh. BELEN
|----|....x 2 Spaubeek 1768 Math. SANGEN (1748-94)
|----|----...Math. SANGEN (1769-) x Maastricht 1806 Mar. Barb. DORPOT
|----|----...Mar. Corn. SANGEN (1771-1813) x Schimmert 1797 Petr. CRUTZ (1762-1840) [zie 104]
|----...Corn. TACKEN (1740-95) x Schinnen 1782 Herman ERKENS (1752-87)
|----|----...Joh. Jac. ERKENS (1783-1853) x Schimmert 1803 Gert. MUYRERS
|----|----|----...Paul. Jos. ERKENS (1783-1857) x Hoensbroek 1834 Mar. Hel. HOEFSTEDERS (-1860)
|----|----|----|----...Jan EERKENS (1846-84) x Tongeren 1876 Mar. Ther. TRIEKELS (1837-)
|----|----|----|----|----...Petron. EERKENS (1869-) x Tongeren 1892 Jos. HEENSMichel
Hennix


Peter
Hennix


Joannes Hennix

Willem Caldenberg

Peter Tacken is waarschijnlijk geboren in Nuth en daar 20 juni 1699 gedoopt als zoon van Petrus en Joanna Bouts (Boots), slotenmaker van beroep, woont in Spaubeek. Hij trouwt 20 mei 1731 in Spaubeek met Anna Hennix, gedoopt 13 april 1702 in Spaubeek als dochter van Petrus Hennic(k) en Cornelia Penris, een zuster van Michel Hennix* en een tante van Peter Hennix* en van Joannes Hennix*. Uit dit huwelijk zijn van 1732 tot 1744 vier kinderen geboren. Zijn schoonbroer heeft hem al beschuldigd in zijn verklaringen op 15 apr. 1751 en later wordt hij gezien als een van de daders bij de brandstichting op 20 aug. 1751 in het huis van Drossaard Duijkers in Raath bij Bingelrade als wraak nadat Michiel Hennix in de gevangenis is gestorven. Na de arrestatie op 9 okt. wordt opgesloten in de gevangenis op Sint Jansgeleen, maar hij blijft ontkennen en wordt 20 okt. veroordeeld om onder foltering gebracht te worden. Die dag en de volgende is hij scherp verhoord en dan bekent hij die brand gesticht te hebben samen met zijn nicht Jenne Marie Hennix, met Willem Caldenberg* en nog anderen en blijft daarbij op 21 okt. tijdens de recollectie. Peter wordt 28 febr. 1752 ter dood veroordeeld maar voor het vonnis wordt uitgevoerd sterft hij in de cel. Zijn lichaam is (14 mei) begraven door een vilder onder de galg in 'de Raetscuiyl' in het veld bij Lutterade onder Geleen.
Anna Hennix overlijdt 17 dec. 1755 in Spaubeek.

Opmerking: 'Item aen den Heere Hoogschout de Limpens gerestitueert alsulcke vier en twintigh guldens als den afdoender Joannes Gerits voor het begraeven van het Cadaver van Peter Tacken betaelt hadde' (Verantwoording uitgaven door R. Corten, secretaris van de schepenbank).

ZIE VERDER:

Documenten: Vonnis tot scherp examen 20 okt. 1751
...........De begrafenis door de vilder

LIT. - H.Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924) p. 91, 94 *
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 67/9 *
...- A.Blok 'De Bokkerijders' (1991) p. 91, 94, 100,  106/7, 203, 296 [bekende gegevens], 407/8
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 24
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 199, 217, 227, 229.
.......... 'Deel II (2014)' p. 239
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van Eekelen


Boven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER