Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailTheunis


568

Geurt Theunis uit Ubach, gestorven in gevangenis?

...Godf. THEUNIS (1707-44) x Ubach 1732 An. Elis. PETERS (1708-)
|----•...Cath. THEUNIS (1742-1807) x Ubach 1765 Joh. Wil. THEUNIS (1744-97)
|----|----•...Hend. Ant. THEUNIS (1768-) x Ubach 1793 Agnes POHLENJoannes Theunis

Albert
Wauben


Adolf
Steins


Geurt (Godefridus) Theunis wordt 22 april 1707 gedoopt in Übach als zoon van Hendrik en Joanna Gellermans, een broer van Joannes Theunis*. Hij woont in Ubach, maar gegevens over kostwinning en welstand zijn er niet.
Hij trouwt 19 nov. 1732 in Übach Anna Elisabeth Peters, gedoopt 20 april 1708 in Marienberg als dochter van Cornelius en Gertrudis Hensgens. Uit dit huwelijk worden van 1733 tot 1742 vijf kinderen geboren.
De schout van Ubach, Fabritius vermeldt in een brief van 12 jan. 1744 dat Geurt (Godefroid) in kasteel Herzogenrath gevangen zit, dat hij verklaringen afgelegd heeft tegen Albert Wauben*.
Veel later, in 1771 verklaart Adolf Steins* dat Godefroid Theunis indertijd in de gevangenis gestorven is.

ZIE VERDER:

— Documenten: Schout Fabritius van Ubach in 1744

— LIT. - A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 280 [bekende gegevens],313
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 124 'Deel II (2014)' p. 233
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 90/1, 94/5, 101, 104/6, 110, 171
..........'Deel III (2020)' p. 110, 179, 245.

566 Daniëls This, boer in
        Puth, gefolterd, galg 1751 • Mat. SWINNEN (1689-1751) x
        Anna DANIËLS (1691-1758) | |----• Maria SWINNEN
        (1714-86) x Paul BAGGEN (-1778) |----| |----|----• Johan
        BAGGEN (1755-1836) x Spaubeek 1786 Mar. Mecht. SCHUTGENS
        |----|----| |----|----|----• Mar. Jud. BAGGEN
        (1795-1834) x Schinnen 1825 Joh. Jos. CUIJPERS
        (1798-1862) |----|----|----| |----|----|----|----• Joh.
        Arn. CUIJPERS (1826-) x Schinnen 1851 An. Mar. ZELIS
        (-1902) |----|----|----|----|----• Mar. Gert. CUIJPERS
        (1854-1931) x Schinnen 1878 Joh. BAGGEN (1848-1911)
        |----|----|----|----|----• Joh. Hend. CUIJPERS
        (1856-1915) x Limbricht 1886 Gertr. Elis. RITZEN (1853-)
        |----|----|----|----|----• Mar. A.H. CUIJPERS
        (1863-1929) x Schinnen 1890 Petr. Math. RITZEN
        (1861-1941) [zie 368] |----|----|----|
        |----|----|----|----• Mar. Cath. CUIJPERS (1829-70) x
        Schinnen 1852 Joh. BOIJENS (1826-92)
        |----|----|----|----|----• Joh. Jos. BOIJENS (-1925) x
        Schinnen 1890 An. Sib. SCHURGERS (1855-)
        |----|----|----|----|----• Godf. BOIJENS (1855-1936) x
        Schinnen 1897 Mar. Gert. CORDEWENERS (1860-)
        |----|----|----|----|----• An. Mar. BOIJENS (1865-) x
        Schinnen 1891 Joh. Hend. KEULERS (1860-)
        |----|----|----| |----|----|----|----• Joh. Godf.
        CUIJPERS (1834-64) x Schinnen 1863 Mar. G.H. DIETEREN
        (-1872) |----|----|----|----|----• Mar. Gert. CUIJPERS
        (1864-1910) x Schinnen 1889 Petr. Christ. JANSSEN ZIE
        VERDER: — Documenten: In: Nader scherp verhoor van Wijn
        Wijnen 22 dec. 1750 In: Arrestatiebevel Glaesmakers en
        Schols 30 dec. 1750 — LIT. - H.Pijls 'De Bokkenrijders
        met de dode hand' (1924) p. 15, 21, 23, 46, 48, 50/1,
        54/5, 58/9, 70/2, 74/5, 79, 83, 101, 103/7, 117/8, 120/4
        - Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 66 -
        A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 75/6, 90, 92/3, 97,
        100, 103, 106/7, 109, 128, 200/2, 287, 291
        [samenvatting], 295 - M.J.H.A. Schrijnemakers 'De
        Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 21,
        29 - F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van
        Limburg I' (2013) p. 197/8, 202, 207/8, 210/1, 217, 221,
        226. 'Deel II (2014)' p. 239

569

Joannes Theunis, wever in Scherpenseel, geëxecuteerd

...Johan THEUNIS (1704-44) x 1731 Adelh. STEINS (1698-1761)Geurt
Theunis


Adolf
Steins


Dirk
Jaspers


Joannes Theunis wordt 21 jan. 1704 gedoopt in Übach als zoon van Hendrik en Joanna Gellermans; een broer van Geurt Theunis*. Woont in Scherpenseel en verdient de kost als wever.
Hij trouwt 26 apr. 1731 de 32-jarige Adelheid (ook Odilia) Steins, gedoopt 6 nov. 1698 in Marienberg als dochter van Leonard en Catharina Flecken, een zuster van Adolf Steins*. Volgens het trouwboek van Übach wordt in Marienberg getrouwd, maar volgens het register daar in Übach.  Uit het huwelijk van Joannes en Adelheidis worden van 1732 tot 1743 zes kinderen geboren, waarvan tenminste drie jong sterven.
Joannes wordt in de zomer van 1743 tijdens de scherpe verhoren van gevangenen in Kerkrade en in Schaesberg genoemd als bendelid, telkens als één in de massa. Van een proces tegen hem is niets bekend. Jaren later verklaren Adolf Steins en Dirk Jaspers* dat hij in Gulik geëxecuteerd zou zijn.
Adelheidis Steins overlijdt 23 nov. 1761 in Marienberg.

ZIE VERDER:

–– Documenten in Scherp examen Willem Kerckhoffs 4 juli 1743 - Vervolg 5 juli
..........In: Recollectie Joannes Moulen 8 juli 1743
..........In: Scherp examen Peter Caspar ter Konig 15 juli 1743 - Continuatie 19 juli - Recollectie 23 juli
..........In: Scherp examen van Joannes Dirckx den Dock 14 aug. 1743

— LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 20
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 280 [bekende gegevens]
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' III (2020) p. 179, 248.

© Maaike van Eekelen


«« Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER