Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailWauben


604a

Albert Wauben uit Ubach over Worms, vrijgelaten 1744

•...Alb. WAUBEN (-1796) x Eijgelshoven 1737 An. Elis. BRAUN (1702-53)
|
|----•...Cath. WAUBEN (1739-1808) x Heerlen1776 Joh. Petr. FRANSSEN (1740-1807)
|----|
|----|----•...Joan. Cath. FRANSSEN (1782-1818) x Heerlen 1808 Petr. Egid. VRUSCH (1752-1818)
|----|----|----•...Egid. Jos. VRUSCH (1815-97) x Mar. Ther. GROOTEN (-1885)
|----|----|----|----•...Herm. Jos. VRUSCH (1854-1943) x Schaesberg 1898 Joan. B.H. LORTEYE (1864-)
|----|----|----•...Mar. Jos. VRUSCH (1818-46) x Kerkrade 1841 Joh. L.J. HORBACH (1815-58)
|----|
|----|----•...Joh. Petr. FRANSSEN (1784-1857) x Heerlen 1814 Mar. Soph. SCHEILEN (1796-1877)
|----|----|
|----|----|----•...Nic. Jos.FRANSSEN (1818-57) x Simpelveld 1842 Mar. C.H. VLIEX (1815-69)
|----|----|----|----•...An. M.H. FRANSSEN (1851-1905) x Kerkrade 1879 Hub. Jos. HOUBEN
|----|----|
|----|----|----•...Joan. Cath. FRANSSEN (1820-1915) x 1° Heerlen 1838 Hendr. Jos. EIJGELSHOVEN (1804-69)
|----|----|----|....x 2° Brunssum 1873 Joh. Math. JANSSEN (1841-)
|----|----|----|
|----|----|----|----•...1) Mar. Soph. EIJGELSHOVEN (1838-1913) x 1° Kerkrade 1855 Hub. Math. KΦNIGSTEIN (1828-74)
|----|----|----|----|....x 2° Kerkrade 1878 Jos. Em. STRUIJK (-1914)
|----|----|----|----|----•...An. M.S. KΦNIGSTEIN (1861-85) x Kerkrade 1884 Godf. KOCKELKORN (1855-85)
|----|----|----|
|----|----|----|----•...1) Nic. Jos. EIJGELSHOVEN (1843-) x Vaals 1872 Mar. C.H. BECKERS (1835-)
|----|----|----|----|----•...1) Hub. P.N.J. EIJGELSHOVEN (1877-1924) x 1° Noorbeek 1897 Mar. Hub. VAN WYLLER (1872-)
|----|----|----|
|----|----|----|----•...1) Paul  Jos. EIJGELSHOVEN (1844-1913) x Ubach o. Worms 1874 An. C.H. TILMANS (1845-1912)
|----|----|----|
|----|----|----|----•...1) Hend. J.H. EIJGELSHOVEN (1849-1916) x 1° Nieuwenh. 1877 An. G. DAUTSENBERG (1852-93)
|----|----|----|----|....x 2° Noorbeek 1897 Mar. Cath. KLEIJNEN (1867-)
|----|----|----|
|----|----|----|----•...1) An. M.H. EIJGELSHOVEN (1853-) x Heerlen 1881 Joh. Wil. KLEINJANS (1848-96)
|----|----|
|----|----|----•...Paul. Jos. FRANSSEN (1823-1911) x 1° 1848 Mar. E.H. VAN WERSCH (1823-70)
|----|----|----|....x 2° Kerkrade 1872 Mar. Cath. MELCOP (1823-)
|----|----|----|----•...1) Petr. J.H. FRANSSEN (1849-1909) x Kerkrade 1877 Mar. Louisa VORASCHEN (1850-)
|----|----|----|----•...1) Joh. S.H. FRANSSEN (1853-1938) x Wittem 1893 Mar. E.H. HOUTVAST (1856-)
|----|----|----|----•...1) Mar. Isab. FRANSSEN (1854-1937) x Schaesberg 1879 Joh. M.L. HORSMANS (1842-)
|----|----|----|----•...1) Joh. J.L. FRANSSEN (1859-1934) x Gulpen 1889 Mar. Ther. ROUWET (1862-1929)
|----|----|
|----|----|----•...Joan. Mar. FRANSSEN (1825-52) x Kerkrade 1851 Joh. S.H. VANWERSCH (1828-)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. E.J. FRANSSEN (1830-65) x Rimburg 1857 Petr. J.H. MELCHERS (1835-)
|----|----|
|----|----|----•...Hend. Jos. FRANSSEN (1835-1909) x Heerlen 1858 Joan M.H. SCHEPERS (1825-1902)
|----|----|----|----•...Mar. H.C. FRANSSEN (1860-) x Gulpen 1894 Tos. Hub. VAASSEN (1866-)
|----|----|
|----|----|----•...Joan. Mar. FRANSSEN (1840-) x Heerlen 1867 Joh. Nic. SCHEELEN (1841-)
|
|----•...Wil. WAUBEN (1744-1822) x Heerlen 1779 Joan. Cath. NIJSSEN (1747-1801)
|----|
|----|----•...An. Cath. WAUBEN (1780-1831) x Heerlen 1808 Joh. Wil. FRANKORT (1768-1839)
|----|
|----|----•...Mar. S.J. WAUBEN (1791-1861) x Heerlen 1813 Joh. Hendr. ENGELS (1788-1866)
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Jos. ENGELS (1814-) x Simpelveld 1836 An. Barb. PLOUMEN (1809-86)
|----|----|----|----• An. Mar. ENGELS (1839-1909) x Heerlen 1865 Joh. Math. PAKBIER (1832-1905)
|----|----|----|----|----• An. M.B. PAKBIER (1866-) x Heerlen 1891 Joh. Petr. MOBERTS
|----|----|----|----|----• An. M.G. PAKBIER (1874-) x Heerlen 1897 Ger. Wil. MISERΙ (1868-)
|----|----|----|----• Mar. An. ENGELS (1842-1909) x Heerlen 1866 Ant. Hub. VAN DE WEIJER (1829-1903)
|----|----|----|----|----• Joh. W.H. VAN DE WEIJER (1866-1942) x 1° Simpelveld 1897 Mar. C.H. LUJA (1863-)
|----|----|----|----• Mar. Sib. ENGELS (1847-1912) x Heerlen 1870 Joh. Jos. BOSCH (1842-)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. An. ENGELS (1822-) x Heerlen 1845 Rein. Hub. REIJNDERS (1816-)
|----|----|----|----•...Mar. S.H. REIJNDERS (1848-98) x Heerlen 1883 Dion. Jos. DELNUI (1844-1910)
|----|----|----|----•...Joh. Jos. REIJNDERS (1851-1916) x Heerlen 1877 Mar. Cath. ZWEIPHENNING (1847-1912)
|----|----|----|----•...An. C.H. REIJNDERS(1853-1933) x Heerlen 1884 Joh. Jos. CROMBACH (1848-)Nicolaas
PetersAlbert Wauben is vermoedelijk afkomstig uit Simpelveld, woont sinds zijn trouwen in Ubach over Worms, over kostwinning of bezit is niets bekend.
Hij trouwt 15 jan. 1737 in Eygelshoven met Anna Elisabeth Braun, afkomstig uit Broekhuizen.
Procesakten aangaande arrestatie, verhoren of vonnis zijn er niet, evenmin als een overzicht van de gemaakte kosten. Schout Fabritius zegt min of meer dat Albert genoemd is als medeplichtige van een gewelddadige bende door Nicolaas Peters* in zijn verklaringen mei/juni 1743. En dat hij, de schout zich gedwongen had gezien dertien inwoners van Ubach gevangen te laten zetten. Elisabeth Braun verzet zich tegen de arrestatie van haar man en tekent beroep aan bij de Soevereine Raad van Brabant in Brussel. Die wil nader onderzoek en laat de procedure stopzetten. De stukken betreffend deze surseance bereiken 11 dec. de schepenbank en 18 dec. de Schout, die een maand later hun verweer naar Brussel sturen. De Soevereine Raad stelt 23 mei 1744 de schepenbanken in het Land van Overmaas in feite onder curatele en beperkt hun vrijheid van handelen. Van het verdere verloop van het proces zijn geen stukken, maar ιιn van de gevolgen is kennelijk dat Albert is vrijgelaten.
Het gezin verlaat de bank Ubach en woont verder in Simpelveld. Elisabeth Braun is daar 18 sept. 1753 begraven en Albert mogelijk op 1 febr. 1796, ook in Simpelveld. In dat geval is hij heel erg oud geworden

Opmerking: Schout en schepenbank verweren zich bij de behandeling van het beroep door te zeggen dat zij steeds de wettelijke procedures nauwgezet gevolgd te hebben, maar gezien het ingrijpen heeft de Raad daar geen vertrouwen in.

ZIE VERDER:

— Documenten: Schepenen van Ubach over beroepszaak 3 jan. 1744
..........Schout Fabritius van Ubach over beroepszaak 12 jan. 1744
..........Besluit uit Brussel 23 mei 1744
..........Stuk uit de bank Hoensbroek juni 1744

— LIT. - L. Augustus 'Vervolgingsbeleid en procesvoering' (1991) p. 130/1 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 199
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 34, 124, 151, 170, 176, 183.
..........'Deel II (2014)' p. 233
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' III (2020) p. 89/91, 109/12, 121, 125/6, 133, 150, 186, 216, 245.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER