Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailThielen


570

Nijs Thielen uit Merkstein, executie 1773

...Dion. THIELEN (1752-73) x Merkstein 1770 Joan. Clara ESSERS (1750-)
Nijs (Dionisius) Thielen wordt 10 sept. 1752 gedoopt in Kerkrade als zoon van Willem en Anna Catharina Nijssen (hypothese). Hij woont in de bank Merkstein, maar van zijn broodwinning of bezittingen is niets bekend.
Hij trouwt als 17-jarige op 27 mei 1770 de 19-jarige Joanna Clara Essers, gedoopt 7 dec. 1750 in Merkstein als dochter van Winandus en Anna Catharina Mickartz. Er is enige haast: vijf maanden later wordt een dochter geboren. Ook het jaar daarna weer een dochter, die evenals de eerste in Herzogenrath is gedoopt.
Van het het strafproces tegen Nijs weten wij heel erg weinig: op 27 sept. 1773 zit hij in Herzogenrath in de gevangenis en na die datum is hij terechtgesteld.
Joanna Clara Essers wordt 25 jan. 1790 in Merkstein begraven.

ZIE VERDER:

Documenten: Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 38 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 24 [kopie Sleinada]
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 115 (Hs 157), 117
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 307 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 242
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van Eekelen


Boven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER