Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailVoncken


588

Den Funck, herbergier in Heerlen, gevlucht, afloop proces onbekend

...Stef. VONCKEN (1709-) x Heerlen 1732 Elis. CORNIPS (1703-)Hendrik Cornips

Willem Hoenen

Caspar ter Konig

Joannes
Dirckx


Steven Voncken wordt 11 maart 1709 gedoopt in Voerendaal als zoon van Simon en Odilia Hamers. Hij wordt genoemd 'den Funck' en is biertapper in de Uilengats onder Heerlen
Hij trouwt 17 febr. 1732 in Heerlen Elisabeth Cornips gedoopt 22 nov. 1703 in Heerlen als dochter van Nicolaas en Maria van den Hoff, een zuster van Hendrik Cornips*. Uit het huwelijk van Steven en Elisabeth worden van 1733 tot 1742 vijf kinderen geboren.
Hij wordt ervan beschuldigd in de nacht van 18 op 19 december 1733 samen met onder meer Willem Hoenen* en zwager Hendrik Cornips een overval pleegde op de Hof Wolfshagen onder Heerlen. Een vonnis is niet bekend, maar anderen worden voor vijf jaar verbannen.
In febr. 1741 constateert de procureur van de Hoogdrossard baron Bentinck dat bij Steven brandewijn wordt geschonken op een door de Staten-Generaal uitgeroepen bid-, vast- en dankdag Dat is strikt verboden en er staat een forse boete op. De baron vraagt het gerecht Steven te sommeren en te dwingen de boete te betalen, maar die reageert niet. De schepenen maken niet de indruk zich echt druk te maken over deze zaak en die suddert al een jaar lang door als ook Luitenant-Dossard van Slijpe probeert de zaak in beweging te krijgen. Zonder merkbaar succes.
Maar in 1743 wordt Steven genoemd als 'plichtig ende handaedig te sijn gewest aen veele dievstaelen, knevelarijen ende inbrucken' door Caspar ter Konig* en Joannes Dirckx den Dock*. Hij is echter gevlucht als het gerecht hem zoekt en zou later in Luik zijn opgepakt, maar het verdere verloop van de procedure is niet bekend.
Van Steven en zijn vrouw Elisabeth is na deze periode niets meer vernomen.

ZIE VERDER:

— Documenten: Een procedure in 1741/2
..........In: Vonnis van Willem Hoenen uit 1736
..........In: Scherp examen Peter Caspar ter Konig 15 juli 1743 - Continuatie 19 juli - Recollectie 23 juli
..........In: Scherp examen van Joannes Dirckx den Dock 14 aug. 1743
..........In: Recollectie Joannes Dirckx den Dock 22 aug. 1743
..........In: Scherp examen Claes Werry 19 sept. 1743
..........Inbeslagname tegoed 4 dec. 1743
..........In: Scherp examen Laurens Reumgens 24/25 jan. 1744 &  Recollitie 27 jan. 1744
..........In: Protocol scherper examen Joannes Rehaen 30 jan. 1744
..........Verzoek tot uitlevering 2 maart 1744
..........In: Lijst van criminelen van Westrik 1746

— LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 59
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 60 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 64, 79, 268, 272 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 255/6
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 170, 182, 'Deel II (2020)' p. 103
..........'Deel III (2020)' 124, 172, 196, 247.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER