Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailCornips


077

Den Euwl, herbergier in Heerlen, waarschijnlijk geen proces

...Hend. CORNIPS (1690-) x Heerlen 1722 Maria LEMMENS
|----•...Mar. Magd. CORNIPS (1732-1808) x Heerlen 1756 Joh. Petr. JABICHS (1734-73) [= 258]Steven Voncken

Willem Hoenen

Peter Caspar Ter Konig

Hendrik Cornips wordt 'den Euwl' of 'den Uijl' genoemd; 23 okt.1690 gedoopt in Heerlen als zoon van Nicolaas en Maria van den Hoff, zijn zuster Elisabet is getrouwd met Steven Voncken*, die ook zijn buurman is. Hij heeft een herberg in de Uilengats in Heerlen, 'tegenover de slagboom'.
Hij trouwt 5 dec. 1722 in Heerlen Maria Lemmens. Uit dit huwelijk worden vier kinderen geboren tussen 1723 en 1732.
Hendrik, 'dagloonder van sijn bedrijf' wordt 17 juli 1736 door de Raad van Brabant in 's-Gravenhage veroordeeld tot vijf jaar verbanning Omdat hij samen met onder meer Willem Hoenen* en Steven Voncken in de nacht van 18 op 19 december 1733 een overval pleegde op de Hof Wolfshagen onder Heerlen. In 1743 is hij een van de velen die in de verklaringen van Peter Caspar Ter Konig* beticht worden, mogelijk deels verward met zijn zwager Voncken, maar er zijn geen aanwijzingen dat hij vervolgd is. Er zijn trouwens geen aanwijzingen dat hij na zijn verbanning teruggekeerd is naar Heerlen.
Procureur Westrik van Heerlen laat 1746 noteren: 'fugitief ook niet gesocht'.

ZIE VERDER:

–– Documenten: in Scherp examen Peter Caspar ter Konig 15 juli 1743  Continuatie 19 juli  Recollectie 23 juli
..........In: Scherp examen Joannes Dirckx den Dock 14 aug. 1743
..........In: Recollectie Joannes Dirckx den Dock 22 aug. 1743
..........In: Scherp examen Claes Werry 19 sept. 1743
..........In: Lijst van criminelen van Westrik 1746

— LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 19, 59
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 61 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 194/5, 268 [samenvatting], 272
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 256
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 148, 150/1, 170/1, 182, 'Deel II (2020)' p. 101
..........'Deel III (2020)' p. 171, 247.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


078

Herman Cornips, messenkoopman in Schaesberg, galg 1743

...Herm. CORNIPS (1723-43)    Niet getrouwd

Caspar ter Konig

Michiel Kersten

Herman Cornips wordt 23 sep.1723 gedoopt in Schaesberg als zoon van Nicolaas en Maria Beinen, wordt dan ook doorgaans aangeduid als 'soone van Claes'. Woont daar, handelt in messen en is nog niet getrouwd.
Verscheidenen gevangenen, met name Caspar ter Konig* en Michiel Kersten* noemen Herman als medeplichtig aan "dievstallen, huijsbraeken en knevelarijen vele jaeren herwarts successive in de naebuijrschappen met groot geweelt en banden van dieven gepleght." Arrestatie op 17 of 27 aug. 1743 en ingesloten op kasteel Schaesberg. Op 1 okt. veroordeeld tot "ter scherpere examinatie ofte tortuijr ... per omnes gradus soo nodigh ingevalle denselven naer behoirlijke voorgaende territie blijft persisteren bij sijne negativen ofte niet genoegh en sal willen bekennen." Op 10 okt. bekent hij na territie en noemt complicen. Hij wordt veroordeeld voor mededaderschap bij negen misdrijven in de jaren 1741 en 1742, waarbij hij in meer dan de helft nog maar 17 jaar oud was.
Herman sterft, 20 jaar oud, op 21 okt. 1743 aan de galg in Schaesberg en begin 1744 worden zijn goederen verkocht.


ZIE VERDER:

–– Dossier online bij Archieven.nl (Landen van Overmaas 7829, scan 238 e.v.) hier

–– Documenten: in Scherp examen Joannes Dirckx den Dock 14 aug. 1743
..........In: Recollectie Joannes Dirckx den Dock 22 aug. 1743
..........Beschuldiging van Herman 12 sept. 1743
..........In: Scherp examen Anton Haseliers 10 okt. 1743
..........In: Scherp examen Gielis Vreuls 2 maart 1744
..........In: Aanvraag scherp examen in Heerlen 21 sept. 1744

— LIT. - Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 57 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 251 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 155, 'Deel II (2014)' p. 236
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 176/8, 183/5, 'Deel II (2020)' p. 134
..........'Deel III (2020)' p. 245.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER