Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailClaessen - Claessens


064

Govisch Peter, wolspinner uit Haasdal, gefolterd, galg 1774

...Petr. CLAESSEN (1721-74) x Schimmert 1758 Gertr. JANSSEN (1717-84)
|----...Barb. CLAESSEN (1744-98) x Schimmert 1784 Johan MUYLKENS (1758-) [zie 367]Peter Muylkens

Peter Claessen wordt 'Govisch Peter' genoemd en zijn vrouw 'de Goverse'. Hij is geboren in Haasdal en 23 juni 1721 gedoopt in Schimmert als zoon van Nicolaus en Barbara Schouteten. Hij woont ook in Nieuwstraat in Haasdal en verdient de kost door het spinnen van wol, bezit ook een weide 'gelegen in het getsken achter Moulen Peter*' en een derde part van een huis daarnaast gelegen.
Hij trouwt, 37 jaar oud, op 25 sep. 1758 in Schimmert de 41-jarige Gertrude Janssen, gedoopt aldaar 25 jan. 1717 als dochter van Gerard en Catharina Smeets. Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren: in 1744?? en 1758.
Waarschijnlijk is Peter als lid van de bende genoemd door eerder gearresteerde en gemartelde mannen uit Haasdal. Aangehouden en opgesloten in het cachot in Valkenburg 4 juli 1774 en daar onderworpen aan het scherp examen 11 juli. Hij bekent een aantal overvallen en noemt anderen als medeplichtigen. Het doodvonnis wordt binnen vier weken na de arrestatie uitgesproken. Peter sterft 53 jaar oud op 28 juli 1774 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.
Gertrude Janssen overlijdt 4 maart 1784 in Schimmert.

ZIE VERDER:

Documenten: Nota juridisch advies
..........Lijst scherper examen 11 juli 1774
..........Beschuldiging van Willem Willems.....In strafvordering
..........Beschuldiging van Willem Habets.....In strafvordering
..........Beschuldiging van Joannes Daniels
..........In: Nader scherp verhoor Lins Schouteten 21 juni 1774
..........In: Continuatie scherp verhoor Lins Schouteten 22 juni 1774
..........Lijst Valkenburg juli 1774
..........In: Scherp examen Joannes Lahaye 4/5 aug. 1774
..........Bericht in krant van die tijd
..........Aanbreng goederen 17 okt. 1774
..........Lijst echtparen, Valkenburg 1775
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........Kosten executie boedel
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 48 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 32 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 219/20, 354 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 44, 'Deel II (2014)' p. 250, 252
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van Eekelen

065

Den Scheelen Procureur uit Geverik, gevlucht, verbannen 1775

...Leon. CLAESSENS (1730-) x 1 Beek 1763 Elis. BOURS
|....x 2 Beek 1765 Cath. MUITJENS (1725-)Dirk Hersseler

Leonard Claessens wordt 'de Scheelen Procureur' genoemd; op 21 jan. 1730 gedoopt in Beek als zoon van Joannes en Anna Lonissen. Hij woont in Geverik en bezit enig land, dat bij de executieveiling ruim 600 gulden opbrengt.
Hij trouwt op 6 feb. 1763 in Beek met Elisabet Bours. Hij hertrouwt 35 jaar oud op 20 apr. 1765 in Beek met de 39-jarige Catharina Muitjens (Meutgens), gedoopt 4 juni 1725 in Merkelbeek als dochter van Stephanus en Anna Rameckers. Het paar wordt omschreven als " Leendert van Geverig getrouwt met de maegd uyt de molen van St. Jansgeleen genoemt Catrijn." Uit beide huwelijken geen kinderen.
Hij wordt genoemd in de verklaringen bij scherp examen van Dirk Hersseler* op 26 en 27 juli 1773, is daarna voortvluchtig. Bij verstek verbannen op 16 februari 1775 "ten euwigen daege uijt de drie Landen van Overmaaze partage van Haar Hoog Moogende, als meede uijt het district der Generaliteijt". Verder is van zijn lotgevallen niets bekend.

ZIE VERDER:

Documenten: in Scherp verhoor Dirk Hersseler 26 juli 1773
..........In: Scherp verhoor Dirk Hersseler 27 juli 1773
..........In: Scherp verhoor Andries Stijnen 15 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 18 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Geerke Stijnen 21 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor Erke Moberts 19 jan. 1774
..........Lijst Valkenburg juli 1774
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 50 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 36 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 222, 343 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 258
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER