Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailCeulmans


063

Ceul Henske, wolspinner in Aalbeek, gefolterd, galg 1775

...Joh. CEULMANS (1742-75) x Hulsberg 1768 Maria TEWISSENJoannes Lahaye

Joannes Ceulmans, genoemd 'Ceul Henske', wordt 14 aug. 1742 gedoopt in Hulsberg als zoon van Hubert en Helena Puttenaers. Woont sinds 1765 in de Hell onder Aalbeek, verdient de kost met het spinnen van wol en bezit een stukje land.
Hij trouwt 30 okt. 1768 in Hulsberg Maria Tevissen. Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren: in 1768 en 1772.
Tijdens een pijnlijk verhoor op 4 juli 1774 heeft Joannes Lahaye* van deze Joannes gezegd "onder hunne bende als meede Complice te gehooren". Maar het proces komt vele maanden later pas op gang. Arrestatie en insluiting op het Landshuis in Valkenburg 31 maart 1775, onderworpen aan scherp examen 18 mei en aan het einde van het proces ter dood veroordeeld. Henske sterft, 32 jaar oud, aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.


ZIE VERDER:

Documenten: in Scherp examen Joannes Lahaye 4/5 aug. 1774
..........Lijst scherper examen 18 mei 1775
..........Beschuldiging van Joannes Daniels
..........Bericht in krant van die tijd over executie
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 48 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 33 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 222/3, 354 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 252
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER