DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree        Documenten        Processtukken        Vragen scherp examen

PROCESSTUKKEN

Proces Peter Muylkens: vragen voor het verhoor onder foltering
31 mei 1774 RAL  LvO  8168

  -Exhib.
-den 31 Meij 1774
 


Art. Interrogatoir
in cas van scherper examen
..........voor
Den WelEd.gestr. Heer
en Mr. W.D. Vignon
Nom. officii informant
..........Tegens
Peter Mulkens alias
Moulen Peer gedetineerde


UEdel Agtbare worden gebeden van den gedetineerden in cas van Scherper examen over    de naarvolgende artikelen te interrogeeren en desselfs responsiven in geschrifte te redigeeren,  quo facto copije omme etc.
1

Of den gedetineerde gehoort onder de alomme bekende bende gauwdieven. In cas van jaa te vragen tzedert wanneer in die bende gekomen,  door wie, ter wat plaatse en op wat wijze daartoe geengageert geworden is.

2
Of diefstallen, huijsbraaken of andere euweldaaden begaan ofwel daarbij geassisteert heeft.
In cas van jaa te vragen welke diefstallen sulke    in't generaal geweest sijn.
3
Te vragen in het generaal de namen dergeene die onder de bende gehooren, met designatie van  hunne respective namen, woonsteden en met wie getrouwt.
4
Te vragen hoe en op wat wijse soo hij als andere complicen hun aan de diefstallen pligtig gemaakt, waar bijeen gekomen en wat weg genomen   hebben soo in het uijtgaan als retourneeren.
5
Te vragen bij welke diefstallen en andere delicten  of euweldaaden de complicen in het generaal genoemt respective geassisteert en hun pligtig gemaakt, wat dese gedaan, hoeveel voor hun aandeel genoten hebben, en waarmede gewapent sijn geweest.
6

Te vragen of den gewoonlijcken Eede bij de bende gebruijckelijck uijtgesworen heeft, war sulx geschiet, door wie daartoe aangesproken en welke daaraan present geweest sijn.


     Cetera, suppleant Domini auditores in en op
        alles etc.

  ........imploreerende
.........C.L. De Limpens
..........1774

Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER