DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis van de voortvluchtige Pieter Mulkens -- 5 juli 1774
RAL Maastricht LvO 8168


Sententie
..........in Saeke
Den Wel Edel Gestrenge
Heer en Mr.W.D. Vignon
Lt.Hoog Drossard des Lands
van Valkenborg noề offici
Claeger
..........Tegens

Pieter Mulkens alias
Moulen Peer van Haasdal
Fugitive en Beclaagde


Visis actis als namentlijk alle verbaalen en Decreten in saeke gehouden en gegeven als meede de Clagt en Conclusie van wegens de voors. Heer Claeger ter Rolle geexhibeerd en verders op alles rijpelijk geleth en overwogen, Signanter de Confessie van de Beclaagde buijten Boeijen en Banden gedaan, waar uijt ten overvloede Consterd en blijkt dat den voornoemde Beclaagde Pieter Mulkens, oud een en dartig Jaaren, gebooren en gewoond hebbende te Haasdal, van Professie een Akkerman, sig met eene Meenigte Geattroupeerde Booswigten en Kneevelaars pligtig gemaakt heeft aan de volgende Diefstallen en Huijsbraaken, als namentlijk


1mo

Aan het Steelen van Hout uijt den Bosch

2do

Aan den violenten Diefstal verseld met huijsbraake en Knevelarije begaan bij Joannes Frisschen in Arensgenhout over ontrent twaalf jaaren geleden.

3tio

Aan de Geweldige Diefstal verseld met Huijsbraak en Knevelarije gegaan bij Hendrik Ritsen te Wijnandrade in den Nagt tusschen de 19 en 20 april 1762

4to

Aan den Violenten Diefstal begaan bij Martinus Schrooders aan de Handt in het Rijk van Aken in den nagt Tusschen den 19 en 20 Januarij 1762.

5to

Als ook bij den geweldige Diefstal verseld met huijsbraake en knevelarije begaan bij den Eremijt op den Schaalsberg ontrent twaalf Jaaren geleden.


Boven en behalven dat den beclaagde door meer andere sijnen Complicen in Actis Gedenomineerd Geaccuseerd word van nog verdere Diefstallen Huijsbraeken en ongeoorloftheden begaan te hebben.
Hebbende den Beclaagde ook telkens uijt ieder Respective Diefstal sijn aandeel genooten.en geprofiteerd.
En dewijl nu deese alle sijn Feijtelijkheeden en euveldaaden dewelke in een Land waar goede Justitie en Politie Vigeerd niet Tolerabel maar anderen ter Exempel ten hoogsten Strafbaar sijn, Soo is't dat Schepenen van het Hooge Geregte der Stad en Vrijheid Valkenborg ter Manisse van den Wel Edel Gestrenge Heer Lt. Voogd in Naeme en van wegens Haar Hoog Mogende de Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden Regt doende Condemneeren den selven Beclaagde en Fugitiven Pieter Mulkens omme wanneer in handen van de Justitie geraeken sal met de Koorde gestrafft te worden dat er de Dood na volgt en desselvs Lighaam andere ter Exempel en afschrik in keeten geklonken te worden en blijven gehangen op het Galgeveld en sal Copie deeser door den Scherprechter op de Galge worden genageld en door de Bode Bogman op de hoeke en Limites Patriae geaffigeerdt worden.
Condemneerende denselven Beclaagde en Fugitiven verders in de Costen en Misen van Justitie ter onser Taxatie en Moderatie met verdere Confiscatie van desselvs goederen.Actum in Judicio Extraordinario op 5 Julij 1774.

Coram D.D. van Craan, Wateler, Wijntgens, van den Heuvel en WilmarToevoeging bij inschrijving vonnis in LvO 8151
(lagerstont) Deze bovenstaende Sententie ten overstaen van het Gereghte der Stad en Vrijheijd Valkenborg Op de Ordinaire Geregtsplaetse Gepronuncieert den - - - 1774 en Op de Galge genagelt.
(onderstont) Ita Testor (was getekent)
   P. Van den Heuvel  Secret.

Vanden Heuvel    Ter Ordonnantie
    P.Van den Heuvel
       Secretaris

Naar boven

EMAILAfstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER