DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken   Vonnis scherp examen

Vonnis tot scherp examen Pieter Mulkens -- 31 mei 1774
RAL Archief LvO 8151-------------------------


Sententie van Scherp
Examen
tot laste Piter
Mulkens


Visis actis en geleth waer eenigsints te letten stonde off konde moveren Signanter op het geproponeerde sijdens den Heer informant heden ter rolle gedaen, Schepenen van het Hooge Gereghte der Stad en vrijheijd Valkenburg accorderen aen den Heer Infomant desselfs versoek om Scherper Examen ten laste van den gedetineerde Peter Mulkens de selve daer toe Condemnerende van naer voorgaende territie per omnes Gradus torture tot bekentenisse te brengen.
Actum in judicio Extraordinario den 31 meij 1774.
Coram D.D. van Craan, Wateler, Wintgens, Van Gendt, Van den Heuvel.


(Onderstont) Ter ordonnantie.
was getekent: P. Van den Heuvel
(Besijde stont) Pronuntiatum in instanti


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER