Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailPleytzers


425

Dirck Pleytzers uit Schaesberg, ontsnapt uit gevangenis 1743


...Theod. PLITSCHART (1712-) x Schaesberg 1737 1° Marg. MASSON (-1747)
|....x 2° Schaesberg 1748 Helena SCHUL
|....x 3° Eygelshoven 1760 Cath. BEUKERS (-1786)
|----•...Arn. PLITSCHART (1740-1800) x Eygelshoven 1769 1° An. Cath. PLUM (-1785)
|----|....x 2° x Eygelshoven 1786 Mar Cath. DIRCKX (-1816)
|----|----•...(1) Leon. PLITZART (1774-1823) x Ubach o/Worms 1800 Mar. Chist. TRIJBELS (1773-1826) [zie 576]
|----|----•...(2) Cath. Jos. PLITSCHART (1788-) x 1° 1814 Ubach o/Worms Jo.Nic. TREUJEN (1748-1817)
|----|----|....x 2° Nieuwenhagen 1820 Leon. SIMONS
|----|----|....x 2° Nieuwenhagen 1832 Jacob VOORN
Theodorus Pleijtzers (Derck, Dirgh) is 4 febr. 1712 in Merkstein gedoopt als zoon van Paulus en Anna Meyers. Hij woont, waarschijnlijk sinds zijn huwelijk in de Scheijdt en er zijn verder geen gegevens over kostwining, bezit of welstand.
Hij trouwt 21 mei 1737 in Schaesberg met Margaretha Masson (Maassen, Massong), gedoopt aldaar op 25 sept. 1711 als dochter van Petrus Massogne en Catharina Cornips. Uit dit huwelijk worden van 1739 tot 1744 drie kinderen geboren, waarvan er twee als baby sterven.
Tegen Theodorus wordt 17 aug. 1743 een edict uitgevaardigd om hem in strikte detentie te zetten, zijn spullen te inventariseren en openbaar te verkopen. Op 23 aug. zal hij een eerste keer verhoord worden ofwel geconfronteerd met de 'feijten van belastinghe', maar daarna zijn er geen stukken meer en wordt hij 'geëvadeerde' genoemd. Hij is dus ontsnapt uit de kerker van kasteel Schaesberg.
Margaretha Masson overlijdt 9 febr. 1747 in Schaesberg.
En nu wordt het heel bijzonder: Theodorus Plitschaert trouwt 2 dec. 1748 in Schaesberg met Helena Schul en getuige daarbij is koster Mathias Demacker die als schepen zitting had in het gerecht dat Theodorus vervolgde. Op 18 febr. 1760 in Eygelshoven hertrouwt Theodorus als weduwnaar van Helena Schul uit Schaesberg met Catharina Beuckers en getuige is deze keer zoon Arnold uit het eerste huwelijk. Hij woont verder in Eygelshoven waar hij 14 jan. 1775 overlijdt.
Eigenlijk geen tekenen van voortvluchtig te zijn.

ZIE VERDER:

–– Dossier online bij Archieven.nl (Landen van Overmaas 7828, scan 150 e.v.) hier

–– Documenten: in Recollectie Joannes Dirckx den Dock 22 aug. 1743
..........Beschuldigingen tegen Dirck 12 sept. 1743
..........In: Scherp examen Anton Haseliers 10 okt. 1743
..........In: Scherp examen Gielis Vreuls 2 maart 1744

— LIT. - A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 254 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 155. 'Deel II (2014)' p. 236
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 176/8, 183/5, 'II (2020)' p.13, 'III (2020)' p. 245.
© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER