Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailMertelaars


349

Mathijs Mertelaers uit Merkstein, executie 1773

...Mat. MERTELAERS (1734-73) [zie 350] x Merkstein 1760 Maria KAHLENNijs Mertelaers

Wilhelmus Mertelaers

Mathijs Mertelaers wordt 18 jan. 1734 gedoopt in Merkstein als oudste zoon van Nijs Mertelaers* en Elisabeth Wiesen. Van zijn adres, welstand of kostwinning is verder niets bekend.
Hij trouwt 19 okt. 1760 in Baesweiler Maria Kahlen en uit dit huwelijk wordt een dochter geboren in 1761 in Merkstein.
Over het proces is eigenlijk niets bekend. In sept. 1773 nog vermeld als gedetineerde in Herzogenrath, is Mathijs voor het einde van die maand terechtgesteld.

Opmerking: mogeijk is Wilhelmus Mertelaers* een broer

ZIE VERDER:

— Documenten: in Nadere vrijwillige verklaring van Peter Muller 9/13 juli 1771
........................................11 juli • 12 juli • 13 juli
..........In: Scherp examen Peter Ploum 16/17 febr. 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 38
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 23 [kopie Sleinada]
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 72, 115 (Hs 157), 117
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 216, 304 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 242
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

350

Scheuvens Nijs, muzikant in Merkstein, gevlucht

...Dion. MERTELAERS x Merkstein 1733 Elis. WIESEN (1703-72)
|----•...Mat. MERTELAERS (1734-73) [= 349] x Baesweiler 1760 Maria KAHLENArnoldus Zanders

Mathijs Mertelers

Peter Muller

Wilhelmus Mertelaers

Nijs (Dionysius) Mertelaers is bijgenaamd Scheuvens Nijs. Arnoldus Zanders* verklaart tijdens een scherp verhoor in aug. 1771 'eenen uijtter Hostart, sijnde eenen speelsman, ongetrout emmers hij vermeint, in de wandelinghe genoemt Scheuven, wesende den soon van Hendrick Mertelaers.'
Hij trouwt 21 sept. 1733 in Merkstein Elisabeth Wiesen en uit dit huwelijk worden zeven kinderen geboren tussen 1734 en 1746. Daarvan is Mathijs Mertelers* de oudste.
Nijs wordt in de verklaringen van 11 juli 1771 door Peter Muller* voor het eerst genoemd als mededader bij een overval en kort daarna zal hij gevlucht zijn. Als voortvluchtige in 1771 omschreven als: 'oudt tusschen vijftigh en sestigh jaer, kort en dick van postur, hebbende luttel haer op sijn hooft.' In sept. 1776 is hij nog steeds buiten bereik van het gerecht.
Elisabeth Wiesen overlijdt 24 aug. 1772 in Merkstein.

Opmerking: mogeijk is Wilhelmus Mertelaers* een zoon.
ZIE VERDER:

— Documenten: in Nadere vrijwillige verklaring van Peter Muller 9/13 juli 1771
........................................11 juli • 12 juli • 13 juli
..........In: Scherp verhoor Arnold Zanders 21/22 augustus 1771
..........Signalement als voortvluchtige
..........In: Scherp examen Peter Ploum 16/17 febr. 1773
..........In: Scherp examen Reiner Crampen 14/15 juni 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 40 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 26 [kopie Sleinada]
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 72, 115 (Hs 157), 117
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 304 [bekende gegevens]
...- O. Willems 'Die Bockreiter, Korrektur einer Legende' (1991) p. 52 [persoonsbeschrijving]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 257
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

351

Wilhelmus Mertelaers uit Rimburg, executie ca. 1775

HYPOTHETISCH
...Wil. MERTELAERS (-1775) x 1º Merkstein 1744 An. Sib. HOLTHAUSEN (-1759)
|....x 2º Merkstein 1759 Irmg. GERITS (-1771)
|----•...Frans Wil. MERTELERS (1745-) x 1º Merkstein 1772 An. Mar. KOHL (1745-95)
|----|....x 2º Merkstein 1796 Petron. SCHAAF
|----|----•...1) An. Cath. MERTELERS (1773-) x Merkstein 1796 Joh. Math. KÜPPERS (1750-)
|----|----|----•...Mar. C.J. KÜPPERS (1807-) x Alsdorf 1836 Hub. Pet. STÜRTZ (1809-)
|----|----•...1) An. Sib. MERTELERS (1779-) x Wilh. KRICHELBERG
|----•...Mar. Gertr. MERTELERS (1768-) x 1° Afden 1790 Joh. KÖRVER
|----|....x 2° Joh. Jos. STEENBOSCH
|----|----•...An. Cath. KÖRVER (1796-) x Afden 1822 Math. Wilh. LEESMEISTER (1775-1856)
|----|----|----•...Joh. Ant. LEESMEISTER (1825-) x Stolberg 1850 An. C.H. SPRUNCK (1826-)
|----|----|----|----•...Petr. Jos. LEESMEISTER (1860) x Verlautenheide 1886 Cath. HERMANNS (1861-)
|----|----|----•...Petr. Jos. LEESMEISTER (1830-) x Afden 1856 Isab. WOLFFS
Dionysius Mertelaers

Mathijs Mertelaers

Willem Mertelers is mogelijk 11  mei 1718 gedoopt in Dremmen als zoon van Leonardus en Clara Budenbenders. Woont in de heerlijkheid Rimburg, maar over zijn beroep of welstand is niets bekend.
Hij trouwt, 'afkomstig uit Übach', op 8 okt. 1744 in Merkstein Anna Sibilla Holthausen. Uit dit huwelijk worden vier kinderen geboren tussen 1745 en 1752. Anna Sibilla overlijdt 27 mei 1759 in Merkstein. Willem hertrouwt 18 sept. 1759 in Merkstein met Irmgard Gerits. Drie kinderen worden uit dit huwelijk geboren tussen 1761 en 1768. Irmgard Gerits overlijdt 4 jan. 1771 in Merkstein.
Het procesdosier is verloren gegaan en zijn lot is alleen uit andere stukken bekend. Willem wordt vóór het jaar 1776 terechtgesteld in de heerlijkheid Rimburg.

Opmerking: De vermeldingen in bronnen en literatuur zijn tamelijk wankel, soms tegenstrijdig, bovenstaande is een beredeneerde gok. Het alternatief is Wilhelmus Henricus Mertelers, gedoopt 24 febr. 1738 in Merkstein als zoon van Dionysius Mertelaers* en Elisabeth Wiesen, een broer van Mathijs*, ongehuwd en wonend onder Merkstein. Dit is vooral gebaseerd op het feit dat Sleinada Willem en Mathijs gebroeders noemt en dat is geen soliede basis, want op dezelfde pagina noemt hij Adolf en Hendrik Steins gebroeders i.p.v. vader en zoon.

ZIE VERDER:

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 38 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 23 [kopie Sleinada]
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 75, 117 (Hs 157), 117
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 325 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 74, 244
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER