DOCUMENTEN BOKKENRIJDERSPROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Vragen verhoor

Besluit tot verhoren Joannes Rehaen 19 okt. 1743
RHCL    Maastricht    LvO   2399


 
 


Extraordinarissen dagh gehouden op
den Casteele van S'hertogenrode
den 19 octobris 1743

Den heer officier nom. officij sisteert alhier den beclaeghde Joannes Rehaen, ten eijnde denselven worde gehoort op de neffenstaende interrogatorien als daerbij articulatim gedesigneert, daeraf versoeckende acte in forma Servatis Servandis.

Decret

Fiat de versochde verhooringe et habeat act.
 

Email

 

 

 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER