Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailRenckens


465

De Fluijter van Bronssem, speelman in Brunssum, afloop proces onbekend

...Johan RENCKENS
Peter Ponts

Joannes Kraens

Wijn Meels


Jan Renckens wordt 'de Fluijter van Bronssem' genoemd, speelman, speelt fluit, woont in Brunssum en is getrouwd. Meerdere mannen met die naam woonden destijds tegelijkertijd in Brunssum zodat veel onduidelijk blijft.
 Hij komt voor in procesakten van Peter Ponts*, Joannes Kraens* en van Wijn Meels*. Deze laatste noemt ook een zoon als medeplichtige: 'Lambert de zoon van de Fluijter, soldaet geweest sijnde onder de Paltsen en getrout over de andere sijde van de Maes ontrent Rekem ... ex post segt dat hij sig Thomas noemt.' Noch een Lambert noch een Thomas, zoon van Jan zijn gevonden.
Jan zit in de zomer van 1743 gevangen op kasteel Amstenrade, maar hoe dat is afgelopen is niet bekend.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Recollectie van Matthijs Ponts 12 aug. 1743
..........In: Ondervraging Hendrik Meels 26 aug. 1743
..........In: Confrontatie Peter Ponts tegen Hendrik Meels 5 sept. 1743
..........In: Scherp examen Wijn Meels 11/12 sept. 1743
..........In: Scherp examen Joannes Kraens 20 sept. 1743

— LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 59
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 161 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 266 [bekende gegevens]
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 145/6, 149/50
..........'Deel II (2020)' p. 119/21, 123, 126/8, 194, 'Deel III (2020)' p. 12, 192, 246
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

 465a

Thomas Renckens, ex-soldaat uit Brunssum

• Thom. RENCKENSJan
Renckens


Wijn Meels


Thomas Renckens is vermoedelijk een verwant, neef of zelfs jongere broer van Jan Renckens*, maar geen zoon (zie onder). Hij woont in de bank Oirsbeek, die  ook Brunssum, Merkelbeek en Schinveld omvat, heeft gediend als soldaat, maar er zijn geen gegevens over kostwinning, huwelijkse staat of welstand.
Wijn Meels* noemt als medeplichtige: 'Lambert de zoon van de Fluijter, soldaet geweest sijnde onder de Paltsen en getrout over de andere sijde van de Maes ontrent Rekem ... ex post segt dat hij sig Thomas noemt'.
Noch een Lambert noch een Thomas zoon van Jan zijn gevonden. De door de Raad van Brabant benoemde juridische adviseurs de Tičge en Poswick geven 22  okt 1744 de schepenbank van Oirsbeek de opdracht aan de Officier toestemming te verlenen tot de aanhouding van Thomas.
Of Thomas ook daadwerkelijk is aangehouden blijft duister.
ZIE VERDER:

— LIT. - R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' 'Deel II (2020)' p. 121, 127, 246,
..........'Deel III (2020)' p. 175/6

© Maaike van Eekelen
««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER