DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Confrontaties

Confrontatie van Henricus Kreijten, Nicolaas Herseler en Matthijs van den Berg tegen Mathijs Sengen
7 mei 1773 Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1168a.......................................

Is vorders tegens de drie Gedetineerdens gesisteert Hermanus Sengen, en aen deselve aengemaand sijnde om de waarheijd gestandt te doen, soo hebben deselve verclaart als volgtArt. 1

...........................................................
Verclaaren de drie Gedetineerdens Hermanus seer wel te kenne, als sijnde hunnen naebuijr

Hermanus Sengen segt: ick kenne oock seer wel Nicolaes Herschelen, Hend. Kreijten en Math van den Bergh


Art. 2
...................................

Verclaarden de drie gedetineerdens dat hunne conversatie geroulleert heeft om met elkanderen te gaen steele

Segt neen


Art. 3


Verclaard Hendrick Kreijten, dat Math. Sengen mede geassisteert heeft bij den diefstal begaen bij Martin aan de hand Segt Herm. Sengen neen


Art. 4


Verclaaren de drie gedetin. dat Herm. Sengen meede handtdadig is aan de diefstal begaen tot Winantsraede bij Hend. Ritzen Herm. Sengen segt:
neen daerbij ben ick niet geweest


Art. 5


Verclaaren de drie gedetin. dat Hermanus Sengen meede geassisteert heeft bij den diefstal begaen tot Heugen respec.
Hermanus Sengen segt
daar meede niet bij geweest te sijn


Art. 6


Verclaaren de drie gedetineerdens dat Herm. Sengen meede pligtig geweest is aan de diefstal gebeurt tot Haavert in den landen van Gulig

Hermanus Sengen segt: neen daar ben ik niet bij geweest


Art. 7


Verclaaren de drie Gedetin. dat Herm. Sengen meede pligtig is aan den diefstal begaen tot Imendorff bij wed. Jansen Herm. Sengen segt meede daar niet bij geweest te zijn


Art. 8


Verclaaren de drie Gedetin. dat Math. Sengen meede pligtig is aan den diefstal gebeurt tot Wurm, lande van Gulig Herm. Sengen segt noijt ben ick meede geweest


Art. 9Tacit


naar duijdelijcke voorleesinge hebben de drie Gedetineerdens bij hunne bekentenisse en Herm. Sengen bij sijne negative blijven persisteeren ten Eijnde deeses vemist schrijven onervaaren gehandmerckt


Dit is het X merk van Nicolaes Herscheler
Dit is het + merk van Mathijs van den Bergh
Dit is het + merk van Hendrick Kreijten

Dit is het + merk van
Hermanus Sengen

Quod attestamur
J.Theod.V.Craen
C.Swildens
L.G.Pelt
J.L. Wintgens
N. NeijssenNaar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER