DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Confrontaties

Confrontatie van Henricus Kreijten, Nicolaas Herseler en Matthijs van den Berg tegen Mathijs Sengen
7 mei 1773 Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1168a.....................................

Is verders gesisteert tegens de drie Gedetineerden Mathijs Sengen en deselve aengemaend sijnde om de waerheijd gestand te doen soo hebben verclaard


Nicolaes Hirschler, en Hendrik Kreijten
Mathijs van den Berg
..............................
Hermanus(?)
Sengen

Art. 1
.........................................................

Verclaaren de drie gedetineerden Mathijs Sengen seer wel te kennen, en dat denselven hunnen nabuijr was Mathijs Sengen verclaard Nicolaes Herscheler, Mathijs van den Berg, en Hinderech Kreijten als hunnen naebuijr seer wel, oock te kennen en noijt vianden geweest te sijn


Art. 2

.................................
Verclaarden de drie gedetineerdens dat hunne conversatie geroulleert heeft om tsamenderhand te gaen steelen Verclaard neen


Art. 3


Verclaard Hend. Kreijten,  dat Math. Sengen mede geassisteert heeft bij den diefstal begaen bij Martin aan de hand Verclaard daar neet bij te sijn geweest


Art. 4


Verclaaren de drie gedetin. dat Math Sengen meede pligtig is aan de diefstal gebeurt tot Winantsraede bij Hend. Ritsen Segt dat is niet waar


Art. 5


Verclaard de gedetineerdens dat Math. Sengen meede geweest is, bij den diefstal gebeurt tot Heugen bij Millen, als meede te Heugen bij Aldenhoven
Verclaard of segt, daarbij niet geweest te sijn


Art. 6


Verclaaren de drie gedetineerdens dat Math. Sengen meede pligtig is aan de diefstal begaen tot Haavert Segt daar meede niet bij geweest te sijn


Art. 7


Verclaaren de drie Gedetin. dat Math. Sengen meede geweest is bij den diefstal gebeurt tot Immendorff bij wed. Jansen Segt ik ben bij geenen diefstal geweest


Art. 8


Verclaaren de drie Gedetin. dat Math. Sengen meede handdadig is geweest aen den diefstal begaen bij Wurm Segt meede daarbij niet te sijn geweest


Art. 9Tacit


naar duijdelijcke voorleesinge hebben de drie Gedetin. bij hunne bekentenisse en de Geconfronteerde bij sijne negative blijven persisteeren ten Eijnde deeses vemist schrijven onervaaren gehandmerckt


Dit is het X merk van Nicolaes Herscheler
Dit is het + merk van Mathijs van den Bergh
Dit is het + merk van Hendrick Kreijten

Dit is het + merk van
Mathijs Sengen

Quod attestamur
J.Theod.V.Craen
C.Swildens
L.G.Pelt
J.L. Wintgens
N. NeijssenNaar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER