DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Recollectie van Mathijs van den Bergh 6 mei 1773
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168

Recollectie gedaen
...Ter instantie
van de WelEedel Gestrenge
heer en mr. Farjon Lt-Drossard
deses lands nom. off. clager
...door
Mathijs van den Berg gedetin.
en beclagde op den Landshuijse
Van Valkenbergh..........Donderdag den 6 maij 1773

Van wegens den Heere Drossard alhier gesisteert sijnde den voormelde gedetineerde Mathijs van den Bergh, Extra Locum Torturæ, buijten pijn en banden, en naar dat aen denselven sijne bekentenissen op den 5 deeses gedaen duijdelijk is worden voorgeleesen, heeft verclaard, Corrigando op den sesden articul dat sij van t Wit Peerdje niet gegaen sijn aan t huijs van scheelen Pitt, maar direct op Wurm, alwaer sij de vreembden hebben vinden staen.
En dien volgens in alle deelen daarbij blijven persisteeren, sonder daar iets bij ofte daar van te willen gedaen hebben ten eijnde deeses vermits schrijvens onervaaren gehandtmerckt

Dit is het + merk van Mathijs van den BerghQuod attestamur
J.Theod.v.Craen
L.G. Pelt
C.Swildens
N. Neijssen
J.B.VCotzhuijsen
Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER