DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenConfrontaties

Decreet confrontatie van Bernard Kempenaar, Hermanus Sengen en Matthijs Sengen
tegen Henricus Kreijten, Nicolaas Herseler en Matthijs van den Berg 7 mei 1773
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168a

 
 
 


Extraordinaria den 7 meij
1773


 
D'Heer en Mr. J.G. Farjon, Luit. Drossard deeses Lands nomine officij informant, versoekt dat Bernard Kempenaar, Hermannus Sengen en Matthijs Sengen mogen worden geconfronteert tegens Henricus Kreijten, Nicolaes Kreijten*en Matthijs van den Berg, alle gedetineerdens op den Landhuijse van Valkenborg over de artikelen van Confrontatie geëxhibeert den
3 deeses, en derselver responsiven over en weeder in geschrifte te redigeeren quo facto aan den heer informant Copije omme etc.
Decreet
Fiat Confrontatio quo facto tua

 


*Kennelijk een verschrijving, gezien het vervolg is Nicolaes Hersseler bedoeld.

Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER