DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor


Extract uit het scherp examen van Abraham Nathan 27 aug. 1773
RHCL Maastricht Landen van Overmaas 8167


 Maaike van
       EekelenExtract uijt de per-
soneele Responsiven
gedaen onder scherper
Examen Door
Abram Nathan gedet.

 Maaike van
       Eekelen
Veneris den 27 aug. 1773


Is gesisteert den gedet. Abram Nathan etc.
ad art. 3.
Pligtig en handdaedig te sijn aen den geweldigen diefstal gecommitteert bij Martinus Schroders aen de hand etc. waerbij geassisteert hebben etc. Christian Vrusch woonende op de Plaetz, wiens vrouw dood is en zijnde een slootmaaker van professie etc.
art.4.
Bekent soo als voor Pligtig te staen aen den diefstal bij Ritzen in het Panhuijs, waerbij geassisteert Christian Vrusch etc.

Coll. et auth. binnen
Valkenborg den 21 Sept.
  1773

Per Extractum
quod clausulas concernentes
PVandenHeuvel


boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER