DOCUMENTEN BOKKENRIJDERSPROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Beschuldigingen

Beschuldiging tijdens scherp examen door Pieter Pieters op 9, 10 en 13 juli 1773
R.A.Limburg   LvO  8165

 
       
                                   
  Extract uijt de Personeele
Responsiven gedaan bij
Scherper examen op den
ouden Stadhuijze te Maastricht

Ter instantie

Van den Wel. Ed. Gestr. Heer
en Mr. L.W. Van den Heuvel
Schout, en Crimineelen Officier
der Heerlijkheden Geul, Bunde
en Ulestraten nomine officii
Informant

...........door
Peters Peters alias Leemkuijken
gedetineerden op den Ouden
Stadhuijze te Maastricht

Den 9 Julii 1773

 

 

 

 

 

 

 

    Martinus
  Schroeders
  aan de
  Handt

 

 

 

 


Is gecompareert de voormiddags ten half thien uren den gedetineerde Piter Piters, alias Leemkuijken voor ons onderschreve schepenen etc.

Clausula Concernens
Continuatio den 10 Julii 1773

Den gedetineerde Pieter Pieters alias Leemkuijken gecompareert en gesisteert zijnde, heeft bekent buijten pijn en banden dat al nog bij den diefstal aan de handt bij Martinus Schroeders geassisteert hebbende etc.: de Frusch van Beek, en Abraham de Jode van Beek etc.

Zijnde voors alle Complicen gewapent geweest met Snaphanen, Pistolen etc. Abraham de Jode met Pistool en stok etc. en de verdere genoemdens met Stokken.


 Heugen
 in het  Gulikerland


Verklaart mede handdadig, en plichtigh te wesen aan den diefstal, en huijsbraak gebeurt tot Heugen bij den Pastor in het Gulikerland etc.
Waar bij geassisteert hebben etc. de Vrusch van Beek woonende aan het Wolfendt in het huijs, alwaar den Housaar gewoont heeft, zijnde voorn. Vrusch Soldaat geweest onder de Schotten, Abraham de Jood etc.
Dat de Vilder van Heerle en desselfs soon ijder een pack hadden etc. Abraham de Jood een
pak

Verklarende verders den Housaar gewapent
geweest te zijn etc. Abraham de Jood met een korte stok een leere riem aan hebbende, en een pistool etc.
Zijnde hij gedetineerde en de overige Com-plicen gewapent geweest met stocken etc.  Havert

Den Gedetineerde bekent al mede handdadig, en plichtigh geweest te zijn aan den geweldigen Diefstal voorgevallen te Havert bij de Juffrouw Steijntjes etc.
Waar bij geassisteerdt hebben etc. Vrusch van Beek
Zijnde de Complicen alle gewapent geweest als bij de andere Diefstallen etc.


 Pastor bij  Mille

Dat hij gedetineerde ook al medeplichtig is
aan de Diefstal begaan tot Mille, zoo vermeent bij den Pastor, waar aan mede handdadig zijn geweest, en geassisteert hebben alle deselve personen, die tot Heugen bij den Pastor gestolen hebben, en die aan den Gedetin. zijn voorgelesen en door hem alle opgegeven zijn geworden
zijnde alle gewapent gelijk hier voor gezeijdt is etc.
 

 Wijnantsrade
 bij Ritzen

Den gedetineerde bekent al verders medeplichtig en handdadigh geweest te zijn aan den diefstal geplogen te Wijnantsrade bij Ritzen in het Panhuijs etc.
Waarbij geassisteert hebben alle diegheene
dewelke medeplichtigh zijn aan den diefstal
geperpetreert bij den Pastor te Heugen in het Gulikerlandt, en die den Gedetineerde op desselfs versoek zijn voorgelesen etc.
 

 Bij Campo  achter
 Schimmert


Den Gedetineerde verklaart mede plichtig te wesen aan den geweldigen diefstal achter
Schimmert bij a Campo genaamt het nieuwhuijs op het Spaansch. Waar bij geassisteert hebben etc.
de Vrusch van Beek etc.zijnde desen diefstal ontrent drie jaaren geleden etc.
Zijnde alle gewapent geweest als bij de vorige diefstallen etc.

Den 13 Julii 1773

Is van wegens den Heer Schout en Crimineelen Officier deser Heerlijkheijdt gesisteert en voor ons onderschrevene Schepenen gecompareert Pieter Piters,
alias Leemkuijken Gedetineerde
extra locum torturae, pedibus ac manibus
liberis, et semoto omni terrore om over desselfs Responsiven, en bekentenissen van den 9, 10 en 12 deses in forma juris gerecolecteert te worden,
en vervolgens zijne gedane bekentenissen van woordt tot woordt, duijdelijk voor-gelezen zijnde heeft verklaart in allen deelen bij zijnen voors. bekentenissen te blijven persisteeren, sonder daar verder iets bij off van te willen gedaan hebben etc.
in teken der Waarheijdt heeft dese beneffens ons onderschrevene Scheepenen om redenen hier voor gemelt getekent en handgemerkt
dato quo Supra./onderstondt/ dit is de hand+merk van Pieter Pieters alias Leemkuijken niet kunnende schrijven, wegens de swakheijdt aan zijn rechter arm door de torture veroorsaakt
/Was getekent:/ Breberius van Dijk, J.H. Eikholtz Hubert Nolens, S. Armand, J.A.Pelt geassumeerde Schepen van Borgharen.


Gecollat. et geauthor.
te Maestricht 14 julii
1773.

Per Extractum quod Clausulam
Concernentem concordat.
Hubert Nolens Scab. loco
Secretar.

Naar boven

EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER