DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree Documenten Processtukken Beschuldigingen

PROCESSTUKKEN

Beschuldigingen tegen Matthijs Stijnen
RAL LvO 8168  Matthijs Stijnen
  word geaccuseert
      Door
  A Dirk Hersseler
  B Joannes Vreusch
  C Jan Smeets alias
      Elser of Putjan
  D Jan Penders

Revisie der Acten
    Omme
Te Vonnissen Matthijs
Stijnen Van Neerbeek
Fugitive en Beclaegde

 

 

 Dirk Hersseler accussert den voornoemde Fugitive Matthijs Stijnen bij sijne nadere gedaene persoonele  Responsiven onder Scherper Examen in dato den     26 Julii  1773 bij de Generale Complicen der Bende Sub No 34 Scheeren Thijs een snijder etc.
En verders verklaert bij volgende Diefstallen met hem heeft zien assisteren, als
    1mo Te Heugen bij Millen
    2do Te Immendorff
    3tio Te Havert
    4to Bij de Pastoor tot Heugen
Bij gedaene Recollectie den 28 Julii is daerbij blijven persisteren.Joannes Vreusch accuseert den voornoemde Fugitive Matthijs Stijnen bij sijne gedane Personeele Responsiven bij Scherper Examen in dato den       28 Julii 1773 bij generale Complicen der Bende als bij de diefstall
 1mo Bij Walraven in de Maesband opgenoemt.
Bij gedaene Recollectie den 30 Julii 1773 is daerbij
blijven persisteren.


Joannes Smeets alias Put of Elser Jan accuseert den voornoemde Matthijs Stijnen bij desselfs gedaene
persoonele Responsiven onder Scherper Examen in dato den 10 Meij 1774 onder de Generale Complicen der Bende Sub No 6.
Verders verklaert dat den selven met hem aen volgende Diefstallen pligtig staet en geassisteert heeft, als
   1mo Te Zummerig
   2do Te Havert en
   3tio Te Brounsheijm
Bij naedere Continuatie van Verhoor Wegens Revocatie, is tot sijn voorgaende Bekentenis refererende en bij alsdoen daerop gevolgde Recollectie den 20 Meij 1774 blijven persisteren.Joannes Penders accuseert den voornoemde Fugitive Matthijs Smeets bij sijne gedaene personeele Responsiven bij Scherper Examen in dato den 9 Meij 1774 onder de Generale Complicen der Bende Sub No 27.
Verders verklaert niet te konnen seggen op wat plaetse hij  ... Matthijs Stijnen bij Diefstallen soude gesien hebben.


Recapitulatie der Diefstallen waervan voornoemde Matt. Stijnen hiervoor staet geaccuseert:

1mo Te Heugen bij Millen geaccuseert door Dirk Hersseler
2do Te Immendorf geaccuseert ook door Dirk Hersseler
3  Te Havert geaccuseert door Jan Smeets en door Dirk Hersseler
4s Bij de Pastoor van Heugen ook door Dirk Hersseler
5to Bij Walraven geaccuseert door Joannes Vreusch

6to Te Zummerig geaccuseert door Jan Smeets Putjan
7mo Te Bronsheijm geaccuseert door Jan Smeets Putjan
NB Joannes Penders verklaert niet te konnen seggen of weten bij  Welke Diefstallen den Voorn. Fugitive Matthijs Stijnen gesien heeft.

Gelesen


Naar boven


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER