Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailGelders


173

Peter Gelders den Ouden, boer in Heek, gevlucht, verbannen 1775

•...Petr. GELDERS (1711-77) x Hulsberg 1741 Helen. BUYSERS (1718-98)
|
|----•...Laur. GELDERS (1745-1808) x Klimmen 1768 An. Mar. SCHEUPKENS (1740-)
|----|
|----|----•...Petr. GELDERS (1769-) x Klimmen 1808 Mar. Jos. PLUYMECKERS (1784-1852)
|----|----|----•...Mar. Hel. GELDERS (1811-81) x Hulsberg 1836 Joh. Mat. SLEIJPEN (1802-)
|----|----|----|----•...Joh. Math. SLEIJPEN (1837-1913) x Heerlen 1882 Mar. Hub. PELZER (1840-)
|----|----|----|----•...An. M.B. SLEIJPEN (1839-85) x Voerendaal 1870 Petr. Laur. VAESSEN (-1841)
|----|----|----|----•...Mar. Joan. SLEIJPEN (1845-1915) x Voerendaal 1876 Joh. W.J. COX (1849-)
|----|----|----|----•...Barb. Phil. SLEIJPEN (1848-1908) x Schin op Geul 1871 Leon. RUIJPERS (1841-)
|----|----|----|----•...Mar. B.H. SLEIJPEN (1851-1905) x Voerndaal 1884 Petr. Hub. JACOBS (1850-)
|----|
|----|----•...Mar. Cath. GELDERS (1771-) x Mich. PLOUMEN (PLUIJMEN) (1766-1842)
|----|----|
|----|----|----•...Laur. PLUIJMEN (1779-1837) x Klimmen 1831 An. Mecht. SMEETS (1807-72)
|----|----|----|----•...An. Hel. PLUIJMEN (1831-91) x Voerendaal 1854 Joh. Corn. VLIEGEN (1827-)
|----|----|----|----•...Joh. Jac. PLUIJMEN (1834-1907) x 1Ί Maastricht 1868 An. Mar. GERARDS (1837-56)
|----|----|----|----|....x 2Ί Schinnnen 1873 Mar. Hub. SCHOONBROOD (1843-)
|----|----|----|----•...Petr. Jos. PLUIJMEN (1836-1878) x Schin op Geul 1865 An. Mar. JACOBS (1841-)
|----|----|----|----|----•...Mar. Jos. PLUIJMEN x 1900 Klimmen Jan Andr. RAMAKERS [zie 459]
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Hel. PLOUMEN (1802-92) x Klimmen 1823 Joh. Ger. SCHEUPKENS (1799-1873) [zie 491]
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Jac. PLOUMEN (1811-76) x Klimmen 1839 Barb. VAN AUBEL (1817-84)
|----|----|----|----•...Joh. Mich. PLUIJMEN (1841-1910) x Klimmen 1868 An. Marg. LAVEN (1833-)
|----|----|----|----•...Joh. Jos. PLUIJMEN (1842-94) x Maastricht 1886 Mar. Ida BREUKERS (1847-1906)
|----|----|----|----•...Joh. Petr. PLUIJMEN (1847-1927) x Schin op Geul 1878 Mar. Hub. WINDHAGEN (1854-)
|----|----|----|----•...Joh. M.H. PLUIJMEN (1854-1935) x Klimmen 1882 Mar. Hub. GERARDS (1848-1937)
|----|----|----|----•...Mar. B.A. PLUIJMEN (1856-1933) x Klimmen 1880 Joh. Hub. KLINCKEN BERG (1857-)
|----|----|
|----|----|----•...An. Mar. PLUIJMEN (1817-85) x Klimmen 1844 Joh. Petr. JACOBS
|----|----|----|----•...An. M.Ph. JACOBS (1846-1913) x Klimmen 1889 Joh. Jos. DULLENS (1845-98) [zie 491]
|----|----|----|----•...Joh. Math. JACOBS (1851-1932) x Nuth 1882 Mar. Hub. BUDΙ
|----|----|----|----•...Joh. L.H. JACOBS (1857-) x Klimmen 1886 Mar. Hub. DULLENS (1859-97) [zie 491]
|----|
|----|----•...Mar. Hel. GELDERS (1773-) x Hulsberg 1807 Joh. Wil. RAMAKERS (1764-) [zie 459]
|----|
|----|----•...Mar. Gert. GELDERS (1776-) x Klimmen 1801 Joh. PLUYMECKERS (1778-)
|----|
|----|----•...Mar. Joan. GELDERS (1783-1814) x Klimmen 1806 Joh. Jac. VAN OPPEN (1785-)
|----|----|----•...Joh. Petr. VAN OPPEN (1812-91) x Klimmen 1844 Mar. Hel. STASSEN (1815-71)
|----|----|----|----•...Joh. Math. VAN OPPEN (1849-1934) x Klimmen 1885 Mar. Hel. LAVEN (1849-)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. VAN OPPEN (1857-1931) x Hulsberg 1891 Joh. Evan. LAVEN (1845-)
|----|----|----•...Joh. Mich. VAN OPPEN (1815-) x Hulsberg 1847 Mar. Cath. BEMELMANS (1822-)
|----|----|----|----•...Mar. C.H. VAN OPPEN (1848-90) x Hulsberg 1878 Joh. Nic. STARMANS [zie onder]
|----|----|----|----•...Mar. H.H. VAN OPPEN (1853-1937) x Wijnandsrade 1895 Joh. Nic. STARMANS [zie boven]
|----|----|----|----•...Joh. Hub. VAN OPPEN (1857-1936) x Klimmen 1886 Mar. G.H. VUCHTEN (1864-)
|----|----|----|----•...Mar. H.C. VAN OPPEN (1859-1935) x Hulsberg 1881 Petr. COUMANS (1850-)
|
|----•...Jac. GELDERS (1748-) x Hulsberg 1782 Mar. Barb. BOOSTEN
|
|----•...Corn. GELDERS (1755-) x Klimmen 1792 Mar. Marg. HAESEN (1768-)
|----|
|----|----•...Petr. Lamb. GELDERS (1795-) x Hulsberg 1820 An. Cath. HEGMANS (1790-)
|----|----|----•...Joh. Wil. GELDERS (1823-89) x Mar. Cath. EXTRA (1831-1911)
|----|----|----|----•...Joh. Lod. GELDERS (1859-) x Schaesberg 1884 Mar. Gert. VAN KAN (1864-)
|----|----|----|----•...Maria GELDERS (1869-) x Wijlre 1898 Hub. JANSSEN (1873-)
|----|
|----|----•...Alex. GELDERS (1799-1870) x Hulsberg 1836 An. Mar. KNUBBEN (1808-78)
|----|----|----•...Mar. Hel. GELDERS (1837-97) x Hulsberg 1880 Joh. Petr. STASSEN (1830-)
|----|----|----•...Joh. Hend. GELDERS (1843-93) x Oud Valkenburg 1874 Hel. HENDRIKS
|----|
|----|----•...Mar. Barb. GELDERS (1803-74) x Wijnandsrade 1845 Petr. Jac. HENSEN (1803-86)
|----|
|----|----•...Mar. An. GELDERS (1809-71) x Maastricht 1838 Petr. SEVERIJNS (1804-76)
|----|----|----•...Barb. SEVERIJNS (1843-) x Luik 1872 Pierre M. BALLET (1847-)
|----|----|----•...Joh. SEVERIJNS (1846-1904) x Maastricht 1880 Mar. Hub. KONINGS (-1889)
Peter Gelders genoemd 'den Ouden' wordt 19 febr. 1711 in Hulsberg gedoopt als zoon van Joannes en Maria Smitsmans. Hij is boer, woont onder Klimmen in de Heek tegenover de put, bezit vee en veel land, dat later bij de executieveiling ruim 4700 gulden opbrengt. Een welgestelde man.
Hij trouwt op 3 sept. 1741 in Hulsberg Helena Buysers, gedoopt aldaar 1 mei 1718 als dochter van Laurentius en Maria Savorie. Uit dit huwelijk worden acht kinderen geboren tussen 1742 en 1761.
Op 9 okt. 1774 worden vijf inwoners van de Heek opgepakt en waarschijnlijk rond deze tijd is Peter gevlucht. Het gerecht roept hem op maar hij blijft voortvluchtig en is op 16 febr. 1775 bij verstek veroordeeld. Het vonnis luidt: eeuwige verbanning uit de landen van de Generaliteit en confiscatie van alle roerende en onroerende goederen ter betaling van de kosten van Justitie.
Peter overlijdt 66 jaar oud op 23 mei 1777 in Bilsen (B).
Helena Buysers overlijdt in de maand maart van het jaar 1798 in Hulsberg, zij is 79 jaar oud geworden.

ZIE VERDER:

— Documenten: Land naast Anton Bosch
..........Lijst echtparen, Valkenburg 1775
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 1 juni 1775
..........In: Crimineel examen Geertruid Bosch 22 juli 1775
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........In: Nader verhoor en recollectie Geertruijd Bosch 2/3 nov. 1775
..........Notariλel onderzoek naar bezit
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Zoon als koper van land in Heek 1776
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 50 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 36 [deels kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 148, 171, 222, 356 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 170, 175/6, 259
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER