Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailRachels


452

De Rachelaar uit Geulle, gefolterd, galg 1773...Arn. RACHELS (1713-73) x Geulle 1744 Cath. DOUTSENBERG (-1781)
|----...An. Sib. RACHELS x(?) Arn. LEGROSDirk Hersseler

Pieter Keizer

Servaas Luijten

Pieter Pieters


Arnold Rachels is omstreeks 1713 in Geulle geboren, een doopinschrijving is niet gevonden. Hij is door Dirk Hersseler* aangeduid als 'de Rachelaar' of  'de Racheler'. Hij woont op de Hussenberg aan de Kruysboom en bezit daar huis en hof en tien percelen akkers en weiland, 40 grote roeden en 10 kleine, dat is in huidige maten ruim 1,6 ha.
Hij trouwt 25 okt. 1744 in Geulle Catharina Doutsenberg en uit dit huwelijk worden van 1748 tot 1763 zeven kinderen geboren, waarvan er vier als kind sterven.
Hij wordt vanuit Beek en ook door de eerste 'lichting' van gevangen uit Geulle beschuldigd van medeplichtigheid en op 21 juli 1773 aangehouden en overgebracht naar de gevangenis in Maastricht. Daar op 27 juli beschuldigd in een confrontatie met andere gevangenen uit Geulle, Pieter Keizer*, Servaas Luijten* en Pieter Pieters*. En omdat hij nog niet bekent is Arnold drie dagen later tot verhoor onder foltering veroordeeld. Verder beschikken we niet over stukken, maar duidelijk is dat hij bij de pijnlijke ondervraging wel een bekentenis heeft afgelegd, want in het doodvonnis van 4 okt. staan een tiental misdrijven.
Arnold sterft 8 okt. 1773 aan de galg 'op de limiten deser Heerlijkheyt, op de Berg nae de kant van Elsloo' (de Hussenberg bij Geulle).
Op 3 aug. 1774 is zijn grondbezit op een veiling verkocht en brengt 770 gulden op, maar na aftrek van achterstallige rente, belastingschuld en gerechtskosten blijft er voor de weduwe niets over.
Catharina Doutsenberg overlijdt 25 sept. 1781 in Geulle.

Opmerking: Dirk Hersselaar vertelt dat Arnold, gewapend met een 'sackpistol' heeft meegedaan aan de overval op Campo in het Nieuw Huis en met een zak vol buit is vertrokken. Deze diefstal staat ook in het vonnis, maar een paar maanden later is aangetoond dat die helemaal nooit heeft plaatsgevonden.

ZIE VERDER:

Documenten: in Scherp verhoor Dirk Hersseler 26 juli 1773
..........In: Scherp verhoor Dirk Hersseler 27 juli 1773
..........Lees over de overval die nooit gepleegd werd
..........In: Scherp verhoor Andries Stijnen 15 sept. 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 51 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 37 [kopie Sleinada]
...- A.C. Kengen 'Uit Geul's Verleden' (1926)
..........p.322 [buit: 4 schellingen] 334/6 [samenvatting proces] 338/9 [vonnis] 355 [kosten detentie] *
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 123 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 215, 217, 340 [samenvatting]
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 21
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 111, 118, 247
...- F. Hovens 'Geulse Bokkenrijders aan de galg' in 'De Maasgouw' (2016) p. 113/8, 123
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER