Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailBours


043

Boerejan Nelis, wever in Catsop, galg 1774

...Corn. BOURS (1720-74) x Elsloo 1749 Anna WIJNEN (-1792)
|
|----...Joan. BOURS (1753-1837) x Beek 1777 Wil. MONISSEN (1751-1817)
|----|----...An. Cath. MONISSEN x Meerssen 1808 Ant. HERMANS (1759-)
|----|----...Joan. Elis. MONISSEN rel. m. N.N.
|----|----|----...Joan. Cath. MONISSEN (1810-) x Elsloo (Boorsem) 1835 Joh. Leon. WEERENS (1811-)
|----|----|----...Joan. Mar. MONISSEN (1819-1909) x Elsloo 1843 Petr. MARTENS (1812-85) [zie 591]
|----|----...An. Gert. MONISSEN (1785-1864) x Elsloo 1823 Jos. PENDERS (1782-1840)
|
|----...Chris. BOURS (1755-1824) x Beek 1783 Mar. Elis. ERKENS (1751-1817) [zie 151]
|----|
|----|----...Johan BOURS (1782-1859) x Ambij 1815 Mar. Elis. PETERS (-1839)
|----|----|----...Johan BOURS (1818-) x 1 Heerlen 1848 Mar. Agn. DOUVEN (1825-67) [zie 453]
|----|----|----|....x 2 Heerlen 1872 Mar. Elis. LIMPENS (1831-76)
|----|----|----...Frans BOURS (1820-93) x Elsloo 1845 Joan. SCHREURS (1807-91)
|----|----|----|----...Joh. BOURS (1846-1927) x Elsloo 1895 An. M.H. SMEETS (1860-)
|----|----|----|----...Joh. Theod. BOURS (1850-1923) x Elsloo 1886 Maria PENDERS (1864-) [zie 409]
|----|----|----...An. Barb. BOURS (1831-1914) x Maastricht 1871 1 Chris. SCHIJLEN (1833-77)
|----|----|----|....x 2 Maastricht 1878 Mich. CORTLEVEN (-1890)
|----|----|----|----...1) Elis. SCHYLEN (1861-) x Maastricht 1891 Petr. Hub. AARTS (-1927)
|----|----|----|----...1) Hend. SCHYLEN (1895-1942) x Maastricht 1893 Adrian. Mar. FRIESEN
|----|
|----|----...Mar. Cath. BOURS (-1860) x Beek 1811 Frans PETERS (1787-1847)
|----|----|
|----|----|----...Maria PETERS (1811-86) x Laur. DOBBELSTEIN (1793-1859)
|----|----|----|----...Joh. DOBBELSTEIN (1833-1913) x Beek 1858 Mar. Ida PEPELS (1830-1911)
|----|----|----|----|----...Christ. DOBBELSTEIN (1860-1927) x Elsloo 1883 An. M.E.H. SCHEPERS
|----|----|----|----|----...Mar. Elis. DOBBELSTEIN (1861-) x Beek 1885 Wil. Hub. STASSEN (1858-)
|----|----|----|----...An. Elis. DOBBELSTEIN (1839-1917) x Beek 1862 Mart. CROMBAG (1822-)
|----|----|----|----|----...Christ. CROMBAG (1868-) x Sittard 1896 Mar. Elis. HERMANS
|----|----|----|----|----...Mar. Elis. CROMBAG (1870-1930) x Schinnen 1894 Petr. Leon. LOUIS (1862-)
|----|----|----|----...Mar. Ida DOBBELSTEIN (1846-85) Beek 1876 Joh. Hub. WAUBEN (1855-)
|----|----|
|----|----|----...Joh. Lamb. PETERS (1816-66) x Elsloo 1840 Mar. Ida CLOOTS (1820-66)
|----|----|----|----...Mar. Cath. PETERS (1841-1916) x Beek 1866 Petr. Math. GELISSEN (1842-1906)
|----|----|----|----...Joh. Hend. PETERS (1845-1915) x Beek 1868 An. Cath. THEWISSEN (1830-1917)
|----|----|----|----|----...Chris. Hub. PETERS (1870-) x Elsloo 1896 Mar. Elis. PENDERS (1871-)
|----|----|----|----...Hub. Chris. PETERS (1848-1923) x Beek 1871 Mar. Ida HENDRICKX (1850-)
|----|----|
|----|----|----...Chris. PETERS (1822-89) x Elsloo 1849 Mar. Hel. MULDERS (1820-80)
|----|----|----|----...Mar. Hub. PETERS (1850-1903) x Beek 1872 Coen. SCHAPIN (1850-)
|----|----|----|----...Joh. Hub. PETERS (1851-1917) x Sittard 1878 Mar. A.R. HOCHSTENBACH (1848-)
|----|----|----|----...Mar. Elis. PETERS (1853-1919) x Beek 1890 Joh. JANSSEN (1844-)
|----|----|----|----...Ger. Hub. PETERS (1857-1928) x Beek 1889 Mar. M.H. KICKEN (1847-)
|----|----|----|----...Joh. Hub.PETERS (1858-1929) x 1 Sittard 1890 Mar. Cath. MARTENS (1864-90)
|----|----|----|----|....x 2 Limbricht 1892 An. Mar. TUMMERS (1870-)
|
|----...Anton BOURS (1762-1840) x Beek 1804 Mecht. VAN DER HAGEN (1780-1852)
|----|
|----|----...Leon. BOERS (1804-37) x Cadier en  Keer 1825 Maria WILLEMS (1798-1873)
|----|----|----...Ant. BOERS (1827-) x Deventer 1857 Adr. Henr. KAP
|----|----|----|----...Leon. Adr. BOERS (1857-1921) x Haarlem 1894 Hend. S.M. HUIJSMANS
|----|----|----|----...Petron. BOERS (1861-) x 1888 Haarlem Hend. Bern. HUIJSMANS
|----|----|----...Leon. BOERS (1833-) x Wittem 1859 An. Cath. VAN HOUTHEM (1827-)
|----|----|----...Jacob BOERS (1836-1916) x Gronsveld 1870 Mar. Jos. JANSSEN (-1920)
|----|
|----|----...Mar. Hel. BOURS (1812-) x Beek 1837 Joh. Theod. COUMANS (1812-64)
|----|----|----...Mar. An. COUMANS x Beek 1868 Petr. NOTTEN [zie 593]
|----|
|----|----...Anna BOURS (1814-95) x Ulestraten 1844 Petr. Serv. HERBEN (1820-81)
|----|----|----...Theod. HERBEN (1850-90) x Bunde 1878 Mar. Christ. SMEETS (1849-)
|----|----|----...Mar. Mecht. HERBEN (1852-1919) x Itteren 1878 Arn. SCHEPERS (1848-1909)
|----|----|----|----...An. Hub. SCHEPERS (1878-) x Itteren 1900 Jos. H.P. VAN DE LEUR
|----|
|----|----...Mar. Mecht. BOURS (1815-93) 1 rel.m. N.N.
|----|----|....x 2 Maastricht 1858 Jacob DE KAT
|----|----|----...Anton BOURS (1848-) x Bunde 1875 Mar. Agn. MEIJERS (1853-1928)
|----|
|----|----...An. Cath. BOURS (1819-82) x Boorsem 1841 Gerard DREESEN (1813-)
|----|
|----|----...Petron. BOURS (1821-80) x Beek 1848 Joh. Mart. SWILDEN (1816-83)
|----|----|----...Mar. Mecht. SWILDEN (1848-1923) x Beek 1885 Joh. Math. SCHEPERS (1851-1915) [zie 066]
|----|----|----...Anton SWILDEN (1850-) x Valkenburg 1889 Mar. Gert. HOFFMAN
|----|----|----...An. Mecht. SWILDEN (1853-) x Maastricht 1886 Petr. HOOFS
|----|----|----...Hub. SWILDEN (1865-) x Maastricht 1889 Lud. Joh. CALANT
|
|----...Corn. BOURS (1761-) x Beek 1786 Mar. Hel. EIJSSEN (1759-1842)
|----|----...Corn. BOURS (1795-1866) x Bunde 1822 Joh. Gertr. LECOEUR (1799-1864)
|----|----|----...Mar. Agn. BOURS (1827-80) x 1 Maastricht 1857 Joh. FELLER (1802-61)
|----|----|----|....x 2 Bunde 1872 Ant. PENDERS (1834-)
|----|----|----|----...Corn. Wil. FELLER (1859-1929) x Eijsden 1886 Mar. Hel. SABEL (1862-)
|----|----|----|----...An. Mar. FELLER (1861-1941) x Maastricht 1887 Petr. ROBEERST
|----|----|----...Mar. Joan. BOURS (1830-1913) x Bunde 1861 Joh. BOLLEN (1830-1893) [zie 011]
|----|----...An. Cath. BOURS (1800-79) x Beek 1842 Johan RUTTEN
|----|----|----...Johan RUTTEN (-1909) x Geleen 1873 Mar. Joan. BEAUMONT (1844-93) [zie 474]
|
|----...Wil. BOURS (1764-1827) x Elis. EERENPaulus Janssen

Marten Mulkens

Cornelis Bours, genaamd 'Boerejan Nelis', wordt 23 mei 1720 gedoopt in Geulle als zoon van Cornelis en Maria Gijsen. Woont sinds zijn huwelijk in 1749 in Catsop onder Elsloo, waar Paulus Janssen* een van zijn buren is. Wever van beroep.
Hij trouwt 29 juni 1749 in Elsloo met Anna Wijnen. Uit dit huwelijk worden zeven kinderen geboren tussen 1750 en 1767.
Als bendelid genoemd door Marten Mulkens*, zou een van de aanvoerders zijn, arrestatie eind nov. 1773, doodvonnis op 27 jan. 1774. Cornelis sterft 53 jaar oud op 9 feb. 1774 aan de galg in de 'Heere-Bempden' bij Elsloo.
Anna Wijnen overlijdt 1 apr. 1792 in Elsloo.

ZIE VERDER:

Documenten: Bericht in krant van die tijd
..........In overlijdensregister

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 52 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 38 [deels kopie Sleinada]
...- Pfeifer & Erkens 'Ze hingen in drie reysen' (1987) p. 91 [samenvatting] *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 218/9, 331/2 [samenvatting], 337
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 119, 122, 248
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

Zie ook   CD-ROM '60 jaar NGV Kwartierstaten'< kwartierstaat Joseph Joannes Hubertus AUSSEMS >

 Maaike van Eekelen

044

De Proum uit Geulle, gevlucht, verbannen 1774

...Leon. BOURS..........Geen gegevens
Leendert Bours wordt genoemd 'de Proem' en woont in de bank Geulle. Over afkomst, familie, kostwinning en bezit zijn geen bijzonderheden beschikbaar. Ook over confiscatie van goederen is er niets, dus hij zal niet rijk geweest zijn.
Van de processtukken is weinig bewaard. Vermoedelijk wordt hij aangewezen als medeplichtige door gevangenen uit Geulle en is hij gevlucht in de loop van het jaar 1773. Vanaf 22 juni 1774 is hij een aantal keren publiekelijk opgeroepen in persoon voor het gerecht te verschijnen, maar heeft daar niet op gereageerd. De rechtbank ziet deze voortvluchtigheid als bekennen van wat hem ten laste is gelegd en veroordeelt Leendert bij verstek op 15 nov. 1774. Het vonnis is eeuwige verbanning uit Geulle en de drie Staatse Landen van Overmaas en van Leendert is nooit meer iets gehoord.

ZIE VERDER:

Documenten: Citatie als voortvuchtige 22 juni 1774
..........Vonnis bij verstek 9 nov. 1774

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 51 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 37 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 221, 339 [bekende gegevens]
...- A.C. Kengen 'Uit Geul's Verleden' (1926) p.345 [arrestatiebevel] 351/2 [citatie voortvluchtigen] *
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 112, 260
...- F. Hovens 'Geulse Bokkenrijders aan de galg' in 'De Maasgouw' (2016) p. 118/9
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van Eekelen


Boven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER