Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailMaas


331

Den Gulicker Lennert uit Heerlen, gefolterd, ontsnapt uit gevangenis

...Leon. MAAS (1727-) x Laurensberg 1749 Anna SCHEEPERS (1709-73)

Joannes Steins

Joannes Dirckx

Hans Peter Meijers

Peter Hertzog

Leonard Maas, genoemd 'Horrebedor', 'de Knit' of 'den Gulicker Lennert', wordt 5 maart 1727 in Heerlen gedoopt als zoon van Godefridus Maessen en Catharina Jabichs. Woont in Heerlen, heeft een huis, koolhof (moestuin) en weide aan de Linden, afkomstig van wijlen Agnes Schepers, de zuster van zijn vrouw, maar er zijn leningen af te lossen en achterstallige betalingen.
Hij trouwt 23 april 1747 in Laurensberg met de bijna twintig jaar oudere Anna Scheepers, gedoopt 9 okt. 1709 in Heerlen als dochter van Wilhelmus en Anna Dauven. Uit dit huwelijk worden worden geen kinderen geboren. Anna Schepers overlijdt 5 april 1773 in Heerlen.
Net twee dagen daarvoor is een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Leonard en anderen op grond van beschuldigingen tijdens scherp examen geuit op 2 apr. door Joannes Steins*. Na arrestatie is hij overgebracht naar de gevangenis op zolder van het Landshuis in Valkenburg en in strikte detentie gezet, wat dat ook moge betekenen in een overvolle gevangenis. Aangezien hij alles ontkent is Leonard rap veroordeeld tot een pijnlijk verhoor en op 8 apr. na toepassing van duimschroeven en een scheenschroef bekent hij en noemt medeplichtigen. Maar vervolgens ontsnapt Leonard in de nacht van 8 op 9 april uit de gevangenis samen met Joannes Dirckx*, Hans Peter Meijers* en Peter Hertzog*. Op 9  april gaat er een brief van de Hoofdbank Heerlen naar het bestuur van Aken omdat men vermoedt dat de ontsnapten daarheen gevlucht zijn. Een reactie daarop is niet bekend. Vanaf 6 aug. wordt hij bij openbare proclamatie diverse malen opgeroepen om zich bij het gerecht te komen verantwoorden, maar daaraan geef hij geen gehoor. 0p 14 febr. 1775 is hij bij verstek verbannen 'ten eeuwigen daege uijt de Drie Landen van Overmaze Partage Haar Hoog Mogende als meede uijt het District der Generaliteijt'. Dit vonnis is 23 mei na het luiden van de klokken in Heerlen afgekondigt.
Van Leonard is in Heerlen nooit meer iets vernomen.

ZIE VERDER:

Documenten: in Scherp examen Joannes Steins 2 apr. 1773
..........Lijst scherper examen 8 apr. 1773
..........Scherp examen 8 apr. 1773
..........In: Scherp verhoor Peter Hertzog 8 apr. 1773
..........In: Scherp verhoor Gerard van den Roost 8 apr. 1773
..........In: Verhoor van Pieter Stahr 16 apr. 1773
..........In: Scherp examen Nicolaas Hersseler 4/5 mei 1773
......... In: Scherp verhoor Frans Bouwman 30 juni 1773
..........In: Scherp verhoor Mathijs Crousen 13 juli 1774
..........Declaratie advocaat en procureur
..........Verklaring over goederen 3 aug. 1776
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt

Dossier online bij Rijckheyt - Centrum voor regionale geschiedenis (in nieuw venster) hier

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 49 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 35 [kopie Sleinada]
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 89, 117, 134 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 213/4, 223, 374 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 61. 'Deel II (2014)' p. 89, 245
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER