Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailBrouwers


053

Panhuys uit Elsloo, gevlucht, verbannen 1774

•...Frans BROUWERS x Elsloo 1773 Mar. Gert. WANTEN (-1794)
|----•...Johan BROUWERS (1773-1858) x 1º Elsloo 1818 Corn. PENDERS (1778-1839) [zie 409]
|----|....x 2º Elsloo 1841 Mar. Cath. DAMEN (1819-91) [zie 409]Jan Wanten

Frans Brouwers, genaamd 'Panhuys' is volgens de gerechtsakten geboren in Stein, maar een aantekening van zijn doop is niet gevonden. Of hij verwant is met andere personen in Elsloo met de naam Brouwers of Panhuijs is onduidelijk. Hij woont in Elsloo 'in het straatje' naast de weduwe Hendrix, maar gegevens over kostwinning en welstand zijn er niet.
Hij trouwt 23 apr. 1773 in Elsloo Maria Gertrudis Wanten en uit dit huwelijk is een zoon geboren in 1773. Deze Maria Gertrudis Wanten is géén dochter van Jan Wanten*.
Van de processtukken is alleen het eindvonnis bewaard gebleven. Frans is voortvluchtig in 1774 en wordt bij verstek voor eeuwig verbannen uit de heerlijkheid Elsloo op 14 nov. 1774. Van hem is nooit meer iets vernomen.
Maria Gertrudis Wanten overlijdt 1 jan. 1794 in Elsloo.
ZIE VERDER:

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 52 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 38 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 332/3 [samenvatting], 337
...- Pfeifer & Erkens 'Ze hingen in drie reysen' (1987) p. 92 [samenvatting] *
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 118/20, 248
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER