DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenConfrontaties

Confrontatie van Pieter Penders tegen Machiel Lemmens, 19 okt. 1773
Oude Stadhuis van Maastricht • RHCL Maastricht • LvO 8167

© Maaike
       van Eekelen


© Maaike
       van Eekelen

Is verders gesisteerdt van wegens den Heer Drossard der vreije Baronie Elsloo den gedetineerde Pieter Penders om geconfronteerdt te worden teegens Magiel Lemmens, dewelke tegens elkanderen geconfronteerdt en gevraegt over en weeder geantwoordt hebben
Piter Penders –––– Art.1. – Machiel Lemmens

Verclaert den tegens hem geconfronteerde Persoon zeedert twintig jaeren en meer te kennen, dat hij sig noemt Machiel of Gilis en beeste coopman is en woonagtig te Beek

Verclaerdt insgelijken den persoon tegens hem geconfronteerdt seer wel te kennen t'seedert vier a vijf jaeren, dat hij sig noemt Peter en een snijder van Professie en woond te Catsop

Art.2.
Verclaeren de beijde Gedetineerdens over en weder tegens elkanderen geene vijandschap te hebben ofte gehadt te hebben.
Art.3.
Verclaeren noeijt geene particuliere omgang met malcander gehad te hebben
Art.4.

Verclaerdt den Gedetineerde dat hij nae 't committeeren van den Diefstal bij Walraven weggaende Machiel Lemmens insgelijken heeft sien vertrekken
vergeselschap van Gerrit Steijnen, Willem Glasemakers en meer andere Beeker Complicen


  Ontkendt sulxs halstarrig en dat hem noeijt bij nagt en ontijden gesien heeft

Art.5.

Verclaerdt den Gedetineerde in omnibus et singulis te blijven persisteeren bij sijne responsiven en bekentenisse op gisteren, weesende den 18 deeses, met relatie van de accusatiens ten laste van Machiel Lemmens gedaen

Segt noijt bij eenige diefstallen geweest te sijn

Quibus prælectis persisterunt et signaverunt crucibus scriberenescientes

 Merk van
Pieter x Penders niet anders
kunnende scrijven door
de tortuur

Merk van
Gilis + Lemmens

JW Roemers
secretaris in Elsloo

C. Otzeling

Nobis præsentibus
GJ van Gendt
PVandenHeuvel


Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER