Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailLegros


317

De Waal, voerman in Klein Meers, galg 1773

•...Andr. LEGROS (-1773) x Elsloo 1747 Joan. RENCKENS (-1781)Martin Legros

Marten Mulckens

Andries LeGros genaamd 'de Waal' is afkomstig uit 'Herff', mogelijk Herve in het hertogdom Limburg, misschien verwant met Martin Legros* uit Beek. Woont in Kleine Meers en verdient de kost vermoedelijk als voerman.
Hij trouwt 3 juni 1747 in Elsloo Joanna Renckens (Rijnkens) en uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Andries is op 11 okt. 1773 door Marten Mulckens* genoemd als medeplichtige en het gerecht vaardigt op 6 nov. een arrestatiebevel uit. Verder zijn er geen andere stukken uit het strafdossier bekend dan het doodvonnis op 3 dec. 1773. Andries sterft 6 dec. aan de galg in 'Heere-Bempden' bij Elsloo.
Joanna Renckens overlijdt 27 aug. 1781 in Elsloo.

ZIE VERDER:

— In documenten: Bericht in krant van die tijd over gevangenneming
..........Bericht in krant van die tijd over terechtstelling
..........In overlijdensregister

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 52 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 38 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 217/8, 332, 334 [samenvatting]
...- Pfeifer & Erkens 'Ze hingen in drie reysen' (1987) p. 96 [samenvatting] *
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 117, 119, 122, 248
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

318

Martin de Wael, veekoopman in Beek, galg 1773

•...Mart. LEGROS (1715-1773) x Beek 1749 Soph. DEBETS (-1776)
|
|----•...Johan LEGROS (1750-1833) x Beek 1779 Elis. PISTERS
|----|
|----|----•...Johan LEGROS (LAGRO) (1781-) x Beek 1810 Mar. Sib. HAEGMANS
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Cath. LEGROS (1810-) x Beek 1838 Johan VAN WISSEN
|----|----|
|----|----|----•...Johan LEGROS (1811-) x Beek 1834 Mar. An. SMEETS
|----|----|----|----• Mar. Sib. LAGRO (1836-) x Beek 1866 Joh. B.H.J. BANENS (1838-)
|----|----|----|----• Mar. Hel. LAGRO x Roosendaal en Nispen 1866 Johan VERAART
|----|----|----|----|----• Petr. Wilh. VERAART x Maastricht 1894 Gertr. DELZAINNE
|----|----|----|----|----• Joh. Bapt. VERAART x Roermond 1896 Mar. C.H. UBBEN
|----|----|----|----• Wil. LAGRO x Beek 1872 Mar. Ida FERON
|----|----|----|----|----• Piet. Nic. LAGRO x Amsterdam 1895 An. Hub. ESSERS
|----|----|----|----• Mar. Barb. LAGRO x Maastricht 1891 Jan. Dom. HAAGMANS
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Wil. LEGROS (1812-) x Beek 1836 Mar. Barb. JANSEN
|----|----|----|----• Johan LEGRO (1837-) x Beek 1865 Mar. Cath. CROMBAG (1843-)
|----|----|----|----|----• Mar. Barb. LAGRO x Heer 1889 Joh. Greg. LEIJSEN
|----|----|----|----• Hel. LAGRO (1840-83) x Maastricht 1869 Joh. GARDENEERS (1838-1905) [zie 408]
|----|----|----|----• Joh. Hub. LAGRO (1849-) x Beek 1880 Mar. Corn. FRISSEN (1848-1926) [zie 617]
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Elis. LEGROS (1814-) x Beek 1838 Leon GARDENEERS (1811-74) [zie 408]
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Hel. LEGROS (1821-) Beek 1848 Wil. KEULEN
|----|----|----|----•...Mar. Jos. KΦHLEN x Maastricht 1896 Eug. Louis QUAEDVLIEGAndries Stijnen

Martin LeGros (de Groot), genaamd Martin de Wael, is geboren in Arensgenhout en wordt 10 apr. 1715 gedoopt in Hulsberg als zoon van Joannes en Maria Reul. Woont sinds zijn huwelijk onder Beek aan het Wolfeinde, naast Andries Stijnen*, verdient de kost als dagloner en handelt af en toe in vee, zijn vrouw heeft wat onroerend goed ingebracht, maar rijk zijn ze niet.
Hij trouwt, 34 jaar oud, op 8 juni 1749 in Beek Sophia Debets, een dochter van Arnoldus en Elisabeth Stijnen (volgens de huwelijkinschrijving). Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren, in 1750 en 1751.
Het gerecht is aanvankelijk aarzelend ten aanzien van de beschuldigingen tegen Martin en wint juridisch advies in. Daarna is tot arrestatie besloten en op 7 aug. 1773 is hij opgepakt en opgesloten in Valkenburg in het Landshuis. Vervolgens verloopt het proces, voor die tijd, nogal snel, op 31 aug. scherp verhoor en daarna een doodvonnis.
Martin sterft, 58 jaar oud, op 23 sept. 1773 aan de galg op de Graetheide onder Beek.
Sophia Debets overlijdt 25 dec. 1776 in Beek.

ZIE VERDER:

— Documenten: Nota juridisch advies 7 aug. 1773
..........Lijst scherper examen 31 aug. 1773
..........In: Scherp verhoor Andries Stijnen 15 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 17 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 18 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Geerke Stijnen 21 sept. 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........In:
Scherp verhoor Erke Moberts 19 jan. 1774
..........In: Scherp verhoor van Erke Erkens 'de Hoesaer' 25 jan. 1774
..........Lijst Valkenburg juli 1774
..........Declaratie advocaat en procureur
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........Notarieel onderzoek naar bezit
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 46 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 31 [kopie Sleinada]
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 79 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 130, 132, 215/6, 334, 343, 346 [samenvatting], 350
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 44. 'Deel II (2014)' p. 127/8, 155, 249
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' III (2020) p. 209
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER