Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailLehnen


319

Matthijs Lehnen uit Alsdorf, executie 1775

...Mat. LEHNEN (1734-75)...Niet getrouwd.
Mathias Lehnen is 10 jan. 1734 gedoopt in Alsdorf als zoon Van Bertramus en Barbara Kockelkorn. Woont in Zopp Alsdorf, blijkens de aantekening in het overlijdensregister is hij niet getrouwd. Geen gegevens over kostwinning of welstand.
Van het crimineel dossier is niets bewaard gebleven. Mathias wordt ter dood veroordeeld en sterft 22 juni 1775 aan de galg in Alsdorf (D).

ZIE VERDER:

— Documenten: Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 40 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 26 [kopie Sleinada]
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 116 (Hs 157), 117
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 324 [bekende gegevens]
...- Klaus Peschke, 'Die Freiherrlichkeit Alsdorf bestraft die "Bösdaten" der Bockreiter'
..........(in: Die Bockreiter im Roder- und Jülicherland, red. R.Hamers 2014)
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 78, 244
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER