Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailPennaerts


411

Anna Berbe Pennaerts, naaister in Hostert, 1741 verbannen,
gefolterd, galg 1743

...An. Barb. PENNAERTS (1717-43) [zie 412] x Merkstein 1738 Johan DOUVEN (1715-41) [= 128]
Joannes Pennaerts

Joannes Douven

Peter Douven

Peter Douven (Chevremont)

Nicolaas Peters

Michiel Winckens

Anne Berbe Pennaerts wordt 29 maart 1717 gedoopt in Marienberg (D) in het hertogdom Gulik, als dochter van Joannes Pennaerts* en Gertrudis Dörrenberg.
Zij trouwt 28 jan. 1738 in Merkstein Joannes Douven*, een broer van Peter Douven*. Uit dit huwelijk wordt 1739 een dochter geboren. Zij wonen in de Hostert onder Merkstein en Anne Berbe verdient de kost als naaister. Volgens zwager Peter Douven zou zij echtgenoot Joannes tot diefstal hebben aangezet: 'Want ghij niet te voul en was om uit te gaan stelen, alsdan hadden wij brood in huis.'
Anne Berbe wordt samen met haar man gearresteerd op 9 juli 1741 nadat hun huis doorzocht is. Zij is beschuldigd van heling van door de man gestolen goederen en bij verhoren op 14 en 19 juli wordt zij geconfronteerd met dit gestolen goed. Het vonnis van 5 aug. luidt: verbanning na brandmerken en geseling met twaalf roeden elk drie slagen. En dit wordt 8 aug. uitgevoerd.
Joannes Douven sterft op die 8 aug. 1741 aan de galg op een heuvel bij Merkstein.
Anne Berbe gaat weer terug naar het ouderlijk huis in Marienberg. Maar bij de ondervraging van Peter Douven* uit Chevremont, in jan. 1743 wordt zij ervan beticht betrokken te zijn bij nog meer misdrijven, dan die waarvoor zij veroordeeld is. Op verzoek van het gerecht van Merkstein is zij opnieuw gearresteerd, nu samen met haar vader op 12 febr. 1743 en gedetineerd in Geilenkirchen. Aan het eind van deze maand wordt zij uitgeleverd aan Merkstein en op kasteel Herzogenrath gevangen gezet. Zij wordt over nieuwe feiten verhoord op 2 maart en 5 april en er volgen confrontaties tegen Nicolaas Peters*, Michiel Winckens* en Peter Douven uit Chèvremont. Op 21 mei wordt zij scherp verhoord, op 29 mei gerecollecteerd en daarna ter dood veroordeeld. Anne Berbe sterft 21 aug. 1743 aan de galg op dezelfde plaats waar twee jaar daarvoor haar man is opgehangen (wiens gebeente nog steeds aan de galg gehangen zou hebben) en eerder op dezelfde dag haar vader.

Opmerking: De zaak tegen de broers Joannes en Peter Douven uit de Hostert, met de latere nasleep tegen vrouw Berbe Pennaerts is het beginpunt van de hele vernietigende storm van vervolging tegen de vermeende bende die wij nu Bokkenrijders noemen.


ZIE VERDER:

— Documenten: Confrontatie tegen Joannes Moulen 18 juni 1743
..........Nadere verklaringen 20 juni 1743
..........In: Scherp examen Willem Kerckhoffs 4 juli 1743 - Vervolg 5 juli
..........In: Vragen voor verhoor van Joannes Dirckx den Dock 11 juli 1743
..........In: Verhoor Joannes Dirckx den Dock 11 juli 1743
..........In: Scherp examen Peter Caspar ter Konig 15 juli 1743 - Recollectie 23 juli
..........In: Scherp examen Peter Ponts 29/31 juli 1743
..........In: Scherp examen van Joannes Dirckx den Dock 14 aug. 1743
..........In: Recollectie Joannes Dirckx den Dock 22 aug. 1743
..........In: Scherp examen Claes Werry 19 sept. 1743
..........In: Scherp examen Anton Haseliers 10 okt. 1743
..........In: Schout Poyck van Kerkrade iz Hochkirchen 19 dec. 1743

— LIT. J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 54
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 18, 160/1
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 49 *
...- L. Augustus 'Vervolgingsbeleid en procesvoering' (1991) p. 83 [eerste actie van het gerecht] 103 [uitlevering]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 65, 158, 188, 191/2, 194, 236 [samenvatting], 243/4, 246, 253, 280, 404
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 111/2, 119/20. 'Deel II (2014)' p. 232
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 6, 9/10, 60, 62/4, 73, 78/84, 86, 88, 90/5, 97/8,
......101, 103, 110/1, 113, 116, 118, 133/5, 137/8, 151, 167/9, 171, 182, 184, 191/2
..........'Deel II (2020)' p. 110, 130, 132, 190, 193, , 'Deel III (2020)' p. 12, 15, 111, 244.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


412

Joannes Pennaerts uit Mariënberg, gestorven in gevangenis 1743

...Johan PENNAERTS (-1743) x Marienberg 1713 Gertr. DÖRRENBERG
|----•...An. Barb. PENNAERTS (1717-43) [= 411] x Merkstein 1738 Johan DOUVEN (1715-41) [= 128]Anna Barbara Pennaerts

Peter Douven


Joannes Pennaerts woont in Marienberg naast de pastorie, zijn middelen van bestaan kennen we niet.
Hij trouwt 28 mei 1713 in Marienberg (D) Gertrudis Dörrenberg, gedoopt aldaar 19 dec. 1686 als dochter van Petrus en Maria Mullers. Uit dit huwelijk worden van 1713 tot 1733 negen kinderen geboren, waaronder Anna Barbara* en Nicolaas die veelvuldig als mededader vermeld staat in de gerechtsakten.
Joannes wordt 28 febr. 1743 gearresteerd samen met dochter Anna Barbara op beschuldigingen door gevangenen uit Kerkrade, Zoals Peter Douven* uit Chevremont. Hij zou een belangrijke rol gespeeld hebben bij overvallen en zijn huis zou een plaats van samenkomst zijn voor de bende. Vader en dochter worden uitgeleverd aan het gerecht van Merkstein en opgesloten in kasteel Herzogenrath. Joannes wordt verhoord op 2 maart en overlijdt kort daarna in de kerker van kasteel Herzogenrath. In de gerechtsstukken is sprake van een 'ongelukkige en gewelddadige dood'. Dat laat allerlei mogelijkheden open: zelfmoord, mishandeling of bij een poging om te ontsnappen. Hij wordt haastig in niet gewijde aarde begraven.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Confrontatie Catharina Bemelmans tegen Wilhelmus Kerckhoffs 15 juni 1743
..........In: Confrontatie Anne Barbe Pennaerts tegen Joannes Moulen 18 juni 1743
..........In: Scherp examen Willem Kerckhoffs 4 juli 1743 - Vervolg 5 juli
..........In: Scherp examen Peter Caspar ter Konig 15 juli 1743 - Continuatie 19 juli - Recollectie 23 juli
..........In: Scherp examen Peter Ponts 29/31 juli 1743
..........In: Confrontatie Michiel Arets en Joannes Muijters
..........In: Recollectie Joannes Dirckx den Dock 22 aug. 1743
..........In: Scherp examen Anton Haseliers 10 okt. 1743
..........In: Scherper examinatie Joannes Mertens 30 okt. 1743
..........In: Scherper examen Jacob Creuwen 28 nov. 1743

— LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 20
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 49 *
...- L. Augustus 'Vervolgingsbeleid en procesvoering' (1991) p. 103 [uitlevering]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 125, 188/9, 192, 236, 253, 280 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 119/20. 'Deel II (2014)' p. 232
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 6, 78/80, 82/4, 86, 88, 90/1, 93/4, 96/8, 101, 104/6,
......108, 110, 117/8, 120, 167/8, 170/1, 181, 184, 191, 'Deel II (2020)' p. 141, 193, 'Deel III (2020)' p. 12, 244.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER