DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

Vonnis bij verstek van Jan Dreessen alias Bolderjan 14 nov. 1774 Elsloo
RHCL Maastricht  ===  Elsloo 32

 Maaike van Eekelen


 Maaike van Eekelen

Sententie
........In sake
Den Edel Gestrenge Heer J.C.L. De
Limpens, Drossard deser Vrijheer-
lijkheijt en Baronie Elsloo, nomine
officij Klager
........Tegens
Jan Dreesen alias Bolderjan
fugitive, ad valvas geciteerde
en beklaegde

Visis actis als namentlijck alle de verbalen in sake
gehouden, ons decreet van corporeele apprehensie
ten laste van den Beklaagde gegeven, de feijten
van Belastingen en conclusie van dheer klager
tegens denselven fugitiven genomen en verders
alle acten en actitaten in sake ingedient en onder
behoorlijcken inventaris gefourneerd en op alles
gelet, waerop te letten stonde of conde moveren en
signantelijck op ons decreet van versuim nae voor-
gaende behoorlijck geaffigeerde en gerelateerde
citatien edictuel in sake opgevolgt, Schepenen der
Vrij Heerlijckheijt en Baronie Elsloo met assumptie
der Heeren C. Otzeling, H. Milliard en H.M. Nijpels
schepenen der Heerlijckheden Eijsden, Bemelen en
Mechelen op de Maese, mitsgaders van een onpartijdig
Regts geleerde ter maenisse van den eerst presiderende
in sake in contumaciam regt doende, Bannen den
voors. beklaagde Jan Dreesen alias Bolderjan
voor altoos uijt dese vrij Heerlijckheijt en vrij
Baronie, met interdictie van noijt in de selve
te mogen verschijnen, op poene van daer inne
bevonden wordende swaerder te worden gestraft.
Met condemnatie van den selven in de costen en
misen van justitie ter onser Taxatie en moderatie
met confiscatie van goederen. Actum op den ouden
stadhuijze binnen Maestricht nae bekomene
territorium den 14 novembris 1774

J.W. Roemers - P. Frederix - A.M. Gudi
H.M. Nijpels - C.Otzeling - H.Milliard
geassumeerde

x na voorgaende Clockenslagh gepronuntieert aen
de Kaeck tot Elsloo ten overstaen van dheeren Drossard
en Schepenen Roemers, P.Frederix, Gudi, P. Frederix,
J. Bovens en geassumeerte schepen C. Otzelingh
den 17. novembris 1774

me presente Ita Testor
........J.W. Roemers
........Secretaris


Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER