DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Entree Documenten Gerechtskosten

Winand Smeets, de Klauw, koopt en verkoopt land oktober 1774
RHCL Maastricht      LvO  71071 okt. 1774  Verkoop van Wijnandus Smeets aan Martinus A Campo (not. G.Philippens, Houthem)
11 nov. 1774   Registratie voor Proostschout en schepenen van de hoofdbank Klimmen

Wijnandus Smeets in Ehe met Mar. Cath. Moonen woonagtig in Arensgenhout, denwelken mits desen verclaart bij titul van coop en vercoop te cedeeren aan en in behoeve van den Errs. Martinus A Campo in Ehe met Marie Cath. Geuskens woonachtigh tot Hulsberg, alhier present en in coop accepteerende, vier groot  thien cleen roeden Ackerlands geleegen in de haaldelle langs den kinckevoerdersweg, tans onder de Banck Climmen ...
soo als hij cedent op den 17 september 1774 laats gepasseert van sijnen swaeger Jacobus Moenen mede bij titul van coop vercreegen heeft

Naar boven
.


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER