Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailHaegmans


199

Frans Haegmans, wolspinner in Beek, galg 1774

...Frans HAEGMANS (1738-74) x Beek 1767 Helen MATTHIJS (1742-1809)
|----...Joan. Cath. HAEGMANS (1773-1844) x Beek 1799 Chris. LEENDERS (1760-1830)
|----|----...An. Mar. LEENDERS (1809-84) x Beek 1849 Godf. HENDRIX
|----|----|----...Joh. Hub. HENDRIX (1850-1914) x Beek 1879 An. Sib. STEVENS [zie 356]
|----|----|----...Joh. Hend. HENDRIX (1856-1931) x Beek 1883 Cath. KLEINTJENS (-1927)
|----|----...Mar. Cath. LEENDERS (1813-44) x Beek 1843 Joh. Rein. STIJNEN (1807-52) [zie 554]Matthijs Smeets

Frans Haegmans wordt 14 novenber 1738 gedoopt in Beek als zoon van Petrus en Catharina Roobroex. Woont onder Beek aan de Adsteeg, is wolspinner van beroep, maar bezit ook land ter waarde van bijna 250 gulden, dat hij zelf bebouwt.
Hij trouwt 14 juni 1767 in Beek Helena Mathijs (Thijsen), gedoopt 29 jan. 1742 aldaar als dochter van Martinus en Helena Stijnen. Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren tussen 1768 en 1773.
In sept. 1773 tijdens een pijnlijk verhoor door Matthijs Smeets* genoemd als complice van de bende, is Frans aangehouden op 24 nov. 1773 en opgesloten in het Landshuis in Valkenburg. Het dossier is niet volledig, van het scherp verhoor van 24 jan. 1774 is geen protocol bewaard gebleven. Hij zal wel bekend hebben, want een tweede foltering vindt het gerecht niet nodig  en ze veroordelen hem ter dood.
Frans sterft 35 jaar oud op 8 febr. 1774 aan de galg op de Graatheide onder Beek.
Helena overleeft haar man 35 jaar en overlijdt 6 mei 1809 in Spaans Neerbeek, gemeente Geleen.

ZIE VERDER:

Documenten: in Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 17 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 18 sept. 1773
..........Lijst scherper examen 24 jan. 1774
..........Beschuldigingen van Bastiaan Boosten
..........Bericht in krant van die tijd
..........Lijst Valkenburg juli 1774
..........Lijst echtparen, Valkenburg 1775
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........Declaratie advocaat en procureur
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Opbrengt executoriale verkoop(2)
..........Opbrengt executoriale verkoop(3)
..........Lijst Valkenburg juli 1776

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 47 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 31 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 218/9, 345 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 132, 142, 249
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van Eekelen

200

Willem op geen Oordt, boer in Haasdal, gefolterd, galg 1775

...Wil. HAEGMANS (1724-75) x Schimmert 1748 Gertr. COOX (1714-79)
|----...Petron. HAEGMANS (1749-95) x Schimmert 1777 Mart. SPEETJENS (1754-) [zie 543]
|----...Ida HAEGMANS (1752-1829) x Schimmert 1779 Mich. SMEETS (1751-1820) [zie 532]
|----...Gertr. HAEGMANS (1757-1836) x Schimmert 1783 Mat. SPEETJENS (1756-1840) [zie 543]Mathijs Cardous

Willem Haegmans genoemd 'Willem op geen Oordt' wordt 10 april 1724 gedoopt in Beek als zoon van Mathijs en Petronella Simons. Sinds 1745 woont hij in Haasdal, verdient de kost als akkerman en heeft wat land. Bij de latere confiscatie van zijn bezit is geen vee vermeld.
Hij trouwt 15 sept. 1748 in Schimmert Gertrudis Coox, gedoopt aldaar op 3 maart 1714 als dochter van Mathijs en Maria Houben. Zij is de weduwe van Petrus Sijben en de moeder van Anna Sijben getrouwd met Christiaan Panhuijsen en van Maria Sijben getrouwd met Mathijs Cardous*. Uit het huwelijk van Willem en Gertrudis worden nog zes kinderen geboren tussen 1749 en 1759.
Willem is 7 maart 1775 gearresteerd, overgebracht naar Valkenburg en daar opgesloten in het Landshuis. In de loop van het proces is hij op niet minder dan drie dagen verhoord met toepassing van folterwerktuigen, op 16, 17 en 23 mei. Hij bekent medeplichtig te zijn aan misdrijven en wordt op grond daarvan ter dood veroordeeld.
Willem sterft 51 jaar oud op 22 juni 1775 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.
Gertrudis Coox overlijdt 12 febr. 1779 in Schimmert.

ZIE VERDER:

Documenten: Lijst scherper examen 16 & 17 mei 1775
..........Bericht in krant van die tijd
..........in Scherp examen Geertruid Bosch 1 juni 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 48 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 33 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 222/3, 357 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 252, 258
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER