DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

© Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

© Maaike van Eekelen

Recollectie van Matthijs Smeets uit Beek, 20 sept. 1773
RHCL Maastricht - Landen van Overmaas 8166


© Maaike van Eekelen


Recollectie
Gedaen door
Matthijs Smeets Gedetineerde
op den Landtshuijse van Valcken-
borgh en beclagde


Mandagh den 20 Septemb. 1773

Is van wegens dheer Luit.-Hoogdrossard deses Lants gesisteert den voormelde beclaegde en Gedetineerde Mathijs Smeets Extra Locum torture buijten pijn en banden den welcke sijne voors. bekentenisse den 17 en 18 deses gedaan, van woorde tot woorde duijdelijck voorgeleesen sijnde, en denselven gevracht ofte hij gedetineerde iets daarbij ofte daar af wilde gedaan hebben,
heeft verclaard in alle deelen bij sijne voormelde bekentenisse te blijven persisteeren, en dat alle de genoemde complicen daarbij meede pligtig en handdaedig zijn, en onder de bende gehooren, alsmeede alle de omstandgheeden, hiervooren gedetailleert.
Willende dien volgens daarop Leeven en Sterven als bestaende in de suijvere en opregte waarheijd. Verclaarende alleen den articul omtrent de geijtenbock te revoceeren, als sulx niet waar te weesen, hebbende sulx alleen uijt pijn gesegt.

En is aen den Gedetineerde deese recolectie van woord tot woord duidelijk voorgeleesen, heeft daerbij meede blijven persisteeren ten eijnde, mits schrijvens onervaaren gehandmerckt.
dit is het + merck van Mathijs Smeets
schrijvens oncundig

Nobis præsentibus
J.Wateler • L.G. Pelt
J. Theod.VCraen • J.L.Wintgens
P. Fermin • G.J. van Gendt
PVandenHeuvel


© Maaike van Eekelen

Naar boven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER