DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree  •  Documenten  •  Processtukken •  Vonnis scherp examen

Vonnis tot scherper examen van Peter Smeets d.d. .. jan. 1775
RAL Archief LvO 8152 (Crimineele Vonnissen)

 

  83

 Sententie van
Scherper Examen
ten laste
Piter Smeets

Visis Actis en geleth waer op eenigsints te letten Stonde off Conde moveeren, Sinanter op het geproponeerde door den Heer informant ter Crimineele rolle gedaen, Schepenen van het Hooge Gereghte der Stad en Vrijheijd Valken-borg, Accorderen aen den Heer informant desselfs versoek van Scherper Examen tot laste van den gedetineerde Piter Smeets de selve daer toe Condemnerende om naer voorgaande territie per omnes gradus torturæ tot bekentenisse te brengen. Actum in judicio Extraordinario de ... januarij 1775.

/onderstont: / Ter ordonnantie
/ was getekent:/ P. Van den Heuvel Secret.
/ besijde stont: / Pronuntiatum in instanti
 

   

Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER