DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


BEELDVORMING

Entree                Documenten

"Wie geen macht heeft produceert geen bronnen. Daarom moet de historicus de mensen een stem geven die géén sporen hebben nagelaten."

Jacques LeGoff,
geciteerd in 'de Volkskrant' van 25 september 2004

De Bokkenrijders en hun verwanten waren niet gewend zich schriftelijk uit te drukken. Ze hebben dan ook nauwelijks stukken geproduceerd.
Er waren personen die de juistheid van al deze processen in twijfel trokken. Maar ook zij hebben nauwelijks schriftelijke sporen nagelaten.
De opninie over de Bokkenrijders is heel lang gevormd door hun tegenstanders: de groep waar de rechters uit voortkwamen. En dat betekende dat de 'demonische' visie van deze rechters steeds werd overgeschreven en weer overgeschreven.

Eerst tegen het einde van de XX° eeuw krijgen de veroordeelden hun menselijke gezicht weer terug.. Met Name bij auteurs als Augustus en Blok. Ook al hebben deze twee verder een geheel verschillende visie.


Hier volgt een selectie uit twee eeuwen meningen.


1773-76 Krantenberichten uit de de jaren 1773 - 1776

1773 De Advocaat-Fiscaal van Brabant

1773 Brief aan een graaf in Beieren

1774 Schepenen van het gerecht Valkenburg

1775 Voogd J.W. van Welderen en Luitenant-Voogd A.L.Pelerin

1775 Luitenant Voogd A.L. Pelerin en Luitenant Drossard W.D. Vignon

1779 Sleinada S. J. P. (pastoor Arnold Daniels van Schaesberg)

1845 Pieter Eccrevisse - In een roman

1848 Aardrijkskundig Woordenboek van van der Aa

1884 Pastoor J.J. Michel van Kohlscheid

1894 Tijdschrift TAXANDRIA

1915 Juliaan Mechior - Twee benden

1919 Josef Ponsen - Ook twee benden

1930 Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek

1930 Alg. Handelsblad: Bokkenrijder eretitel?

1933 Theodoor Dorren tegen de Romantiek

1974 Ben Lindekens, Esoterische Achtergronden

1977 Theo Engelen en het grote verband

1977 Mr. K.J.Th. Janssen de Limpens

1991 ANTON BLOK 'DE BOKKENRIJDERS'

1991 L. Augustus Vervolgingsbeleid en procesvoering

1993 L. Augustus De wieg van de Bokkerijders-mythe

1995 JW Koten Betekenis voor genealogie

2000 Dr. P.J.H. Ubachs - Handboek voor de geschiedenis van Limburg

EMAILBoven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER