DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


BEELDVORMING

EntreeDocumentenBeeldvorming

L. Augustus
Vervolgingsbeleid en procesvoering tegen de Bokkerijders
Het ontstaan van een waandenkbeeld

 

1991

 

“...De geschiedschrijvers over de bokkerijders ontlenen hun gegevens in hoofzaak aan schijnbaar objectieve bronnen, aan de processtukken, en wel aan de verslagen van wat de bokkerijders zelf bekenden. Maar deze bekentenissen - en dat is het cruciale punt - kwamen tot stand met behulp van de pijnbank, dat betekent door zware folteringen of door dreiging daarmee. Dergelijke bekentenissen zijn allerminst betrouwbaar. Om achter de waarheid te komen is het zaak eindelijk dit soort processtukken terzijde te laten en niet als uitgangspunt te nemen...”“...Onderzoek in lokale, notariële en kerkelijke archieven, voornamelijk bewaard in het rijksarchief te Maastricht, bracht eveneens heel wat andersoortig bronnenmateriaal aan het licht. De bestudering van deze archiefstukken geeft een totaal andere kijk op de zogenaamde bokkerijders. De eindconclusie kan alleen maar luiden dat er inderdaad geen bokkerijders hebben bestaan. De omvangrijke bende is er nooit geweest. Het was en is een waandenkbeeld, gegroeid in de hoofden van plaatselijke overheden, die door een overmatig gebruik van de pijnbank in de 'bekentenissen' der verdachten telkens de bevestiging van hun waanidee meenden te vinden...”

L. Augustus  “ Vervolgingsbeleid en procesvoering tegen de Bokkerijders
Het ontstaan van een waandenkbeeld”
In: Publications de la Société Historique et Archéologique de Limbourg 127 (1991)

 


Lees dit artikel online
(in apart venster)

Naar boven

Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER