DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


BEELDVORMING

Entree                Documenten                Beeldvorming


Uit een advies van de Advocaat-Fiscaal van Brabant d.d. 26 aug. 1773
BHIC 's-Hertogenbosch Raad van Brabant 458


Want dat het Land van Valkenburg reeds zodanig is bezwaart, dat de Ontfangers respective de grootste moeijte des Werelds zouden hebben, om S'Lands Lasten in te zamelen, is een allegatie die verkeerdelijk word gemaakt, dewijl de Lasten in het voorsz. Land geensints ondragelijk zijn, en door de Ingezetenen gemakkelijk kunnen worden gedragen, indien maar in alle opsigten S'Lands Wetten aldaar behoorlijk werden geobserveert, en eene goede Administratie van Justitie, alsmede eene geregelde Order in de Politie van tijd tot tijd word gehouden.


Naar boven


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER