DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


BEELDVORMING

Entree                Documenten                Beeldvorming

Fragmenten uit Juliaan Melchior, 'De Bokkerijders' herdruk Maasbree 1981
Origineel 1915
Twee soorten benden


p.108/109
   Onder de regeering van Keizer Leopold I (1640-1705) werden door Mahomet IV (1648-1691) vele christenen verplicht den Turkestan of Tartarijen te verlaten ; een deel hunner kwamen bij benden in de Landen van Overmaas , waar men ze /Tateren/ hiet ; zij reisden in groep van dorp tot dorp, vroegen aalmoezen, roofden zoveel ze konden en werden daarom uit de Nederlanden verbannen. Eenigen bleven in de streek, andere landverhuizers kwamen hen vervoegen, vooral jonge vrouwspersonen, en weldra zag men hunnen benden weer de dorpen afreizen, waar men ze ditmaal /Passanten/ hiet, die men duldde zoolang ze geen groote redenen tot klagen gaven, wat echter niet lang achterbleef.
   Deze benden waren vooral kerk- en pastorijdieven, bijzonder in de aanvangsjaren der eerste periode.

p.110
Neffens de Passantenbende ontstonden ook rooversbenden onder de arme boeren, daglooners en werklieden der streek zelve, die tot werkkring de voormalige Landen van 's Hertogenrade en Valkenburg (Oostenrijksche partagie) uitgekozen hadden en aan welke men den naam van Bokkerijders gaf.Naar boven


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER