DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


BEELDVORMING

EntreeDocumentenBeeldvorming

UIT: “Rechtsbronnen van het Hertogdom Limburg en der Landen van Overmaze”
Mr. K.J.Th. Janssen de Limpens   —   Overdruk 1977


     Al ging de Oostenrijkse successieoorlog (1740-1748) grootdeels aan  Limburg en Overmaze voorbij, dan was desondanks de verdere achttiende  eeuw voor Overmaze en aangrenzende gebieden allesbehalve een tijd van  rust en orde. Tussen 1720 en 1776 hebben sterk georganiseerde rooversbenden onophoudelijk dit gebied geteisterd. Tegen deze benden, de z.g.  Bokkenrijders, stonden de plaatselijke autoriteiten bij gebrek aan militair en  politie vrijwel machteloos.
     De organisatie dezer benden, hun onwaarschijnlijk omvangrijke en brutale misdadige activiteiten, tenslotte hun harde berechting zijn in de rechtshistorische literatuur van het Maasgebied tot heden slechts op vrij dilettantische wijze behandeld. Ook al ontbreekt ons derhalve een volledig inzicht  in dit bendewezen der XVIIIe eeuw der Overmaze, dan staat toch vast, dat  mede hierdoor de XVIIIe eeuw een ellendige tijd moet zijn geweest.
     De komst der Fransen in 1795, die een sterk bestuur, perfecte administratieve en rechterlijke organisatie en vooral veiligheid op het platte land  brachten, moet dan ook voor de inwoners van Overmaze een tijd van  verademing hebben betekend, ook al maakten de vreemde bezetters zich  gehaat door hun optreden op godsdienstig terrein, de gehate prescriptie en  andere maatregelen van dien aard.
Naar boven

Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER