DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


BEELDVORMING

EntreeDocumentenBeeldvorming

ANTON BLOK 'DE BOKKENRIJDERS'


 

1991

"In het optreden van de benden ging het om meer dan plunderingen alleen. In de operaties van de Bokkerijders lag, behalve vijandigheid jegens de boeren en priesters, ook een onmiskenbaar element van protest tegen de gevestigde orde besloten".


"Het leiderschap verzelfstandigde zich. Op lokaal niveau traden de aanvoerders nog steeds op als een soort 'primus inter pares', maar daarnaast vormde zich ook een regionaal leiderschap waarbij de afstand tussen leiding en volgelingen toenam.
Naast deze hiŽrarchisering ontwikkelde zich ook segmentatie: de verschillende lokale afdelingen en vertakkingen van de bende stonden betrekkelijk los van elkaar, hetgeen later ook bleek uit de chronologie van de arrestaties. Bendeleden die niet uit hetzelfde dorp of dezelfde streek afkomstig waren werden soms aangeduid als'vreemden'. Alleen via hun leider bestond er contact met het groter geheel, een niet ongewoon patroon in geheime genootschappen".


"Zoals alleen al blijkt uit de wijze van recruteren, de omvang van de bende en de vaak geringe buit, moeten de leiders doeleinden hebben gehad die verder reikten dan het plegen van overvallen op boerenhoeven, pastoriŽn en winkels. Het roversnetwerk kreeg het karakter van een vrijkorps in oprichting, waarbij de plundertochten dienden als dekmantel en oefening, en uiteraard ook bijdroegen tot saamhorigheid. Bij sommigen bestond het idee te streven naar maatschappelijke gelijkheid en gemeenschappelijk eigendom; ook werd gesproken over het oprichten van een 'Nieuw Koninkrijk' en het stichten van 'een Broederschap van Geluk' ".

Anton Blok
De BOKKERIJDERS
Roversbenden en geheime genootschappen in de Landen van Overmaas
Amsterdam 1991
 

Naar boven

Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER