DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


BEELDVORMING

EntreeDocumentenBeeldvorming

Theodoor Dorren — Kantlichtjes op de Bokkenrijderslegende

In: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 69 (1933)


(p.395.)

Nu de zuidlimburgse romantiek zich meer en meer richt op het treurige epos van dieven en landloopers uit de laatste helft der achttiende eeuw, op het zoogenaamde bokkerijderswezen wordt het noodig een waarschuwingssein te geven. het wordt te erg. Er is haast geen grot of de Bokkerijders hebben er in gehuisd, geen kapel of zij hebben er ritueele samenkomsten gehouden, geen hoeve of kasteel die niet door hen geplunderd is, geen eed is godslasterlijk genoeg geweest voor hunne bijeenkomsten, waarin satan persoonlijk presideert, de moorden en inbraken zijn ontelbaar! Een ieder fantaseert maar raak.


(p.401)

Als wij de lange, en nog niet eens voltallige, lijst nagaan van de terechtgestelden (Gehangen, onthoofd, verbrand) in de Spaansche en staatsche gebieden van Valkenburg, Hertogenrade en een klein gedeelte van Daelhem (Gulpen), dan komen wij gedurende de jaren 177(?) en 1773 tot het ontstellende cijfer van 272 doodvonnissen en 98 voortvluchtigen in den zuid-oostelijken hoek van het tegenwoordige Limburg, op eene bevolking die nauwelijks een zesde bedroeg van heden. Wij spreken niet eens van honderdtallen geëxecuteerden vanaf 1740. Ons bekruipt de lust om te vragen of de eigenlijke bende niet in den schepenstoel zat!
   

 

Bok en
                rijder

Volgende visie

 Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER