DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


BEELDVORMING

EntreeDocumentenBeeldvorming

JW Koten Stigmata en geboefte

In: Ons Erfgoed 4 (mei 1995)

Pag. 97

Betekenis voor de genealogie

Om de bokkenrijders uit te roeien zijn uitgebreide processen gevoerd, met familieachtergronden, bloed- verwantschappen, enzovoorts. Voor genealogische speurders in het Zuid-Limburgse zijn de bokkenrijders-studies een ware goudmijn, die bovendien wat couleur locale geven. Door de vele persoonsgegevens omtrent geboefte, slachtoffers en de rechters (schout en schepenen)5) zijn zij een zeer rijke bron aan genea-logische details. In deze context kan ook de studie van Ramaeckers en passing worden genoemd, met uit- gebreide namenlijsten van Bokkenrijders. De meest saillante details vindt men in de eerder genoemde studie van Blok. Tijdens mijn jeugd kon men in sommige dorpen nog vertellen welke families bokkenrijders hadden geleverd. De afstammelingen van een bokken-rijder hebben tot aan het begin van deze eeuw een stigmatisering gehad. De laatste jaren kan men echter de indruk hebben dat dit negatieve stigma juist in het tegendeel is omgeslagen. Je bent geen echte Limburger als je niet een paar Bokkenrijders in je accendentie kunt aanwijzen.

Noten
5. Ik ben het eens met Dorren die stelde dat mogelijk de eigenlijke boeven in de schepenstoel zaten


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER