DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


BEELDVORMING

Entree                Documenten                Beeldvorming

Uit de brief van Schepenen van het gerecht Valkenburg aan de Staten Generaal 6 december 1774
Nat. Arch.     A. S. G.   5868


... de complicen der berugde bende door een gruweleedt saemen verbondene knevelaers en boosdoenders, welke zedert jaeren herwaerts door rooven, steelen, ijselijke mishandelingen der mensschen, moorden en vrouwen verkragten, deeze en de naburige Landen in schrik en vreese geset hebben, ...


... de aeneengeschakelde bende, welkers doelwit voorn(oem)de Officiers soo min als ons onkundig, om door eijselijke verwoestinge en moordereij een nieuwe Heerschappeij en Koningrijk op te regten, en dus deese Landen Haere Wettigen Souverain te ontweldigen, ...


Naar boven


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER