DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


BEELDVORMING

Entree                Documenten                Beeldvorming

Ben Lindekens, Ze reden bij nacht, 1974
Esoterische achtergronden


 
... Het was nochtans een verschijnsel met sociale, economische én esoterische achtergronden, met kenmerken van een ondergrondse beweging, in een vereenzaamd grensgebied waar onderstromen uit zeer vroege tijden misschien nog niet door dorre beddingen waren opgedroogd. Kunnen we die beddingen nog natrekken?
  Hoe kwam het dat het bokkenrijden aanleiding gaf tot het terechtstellen van ruim 860 personen, na zware pijniging en vaak op een wijze waarnaast verhanging en onthoofding een zoete dood waren? Een middeleeuwse wig in de verlichte eeuw... Hoe kwam het dat roversbende bijne een eeuw lang standhielden onder een escalatie van vervolgingen, soms onder ware heksenjachten? en er zijn nog zo veel meer vragen die een antwoord eisen, Hoe is het samengaan van criminaliteit en heksenpraktijken te verklaren? Waarom zwegen zoveel arrestanten onder de zwaarste folteringen? Waarom spuwden sommige bokkerijders onder de galg op het kruisbeeld? Hoe komt dat er vooraanstaanden tot de benden behoorden? Vormden de benden van het begin af aan een geheim genootschap, een politieke ondergrondse die vooruitliep op de Franse revolutie? Wie waren de eigenlijke aanvoerders en hoever reikten hun buitenlandse connecties? En zo maar door.
  Voor de studie van de bokkerijders moeten we andere maatstaven aanleggen dan voor andere misdadigersbenden, Er moet een dieper motief bestaan hebben dat de bende ondans alle vervolgingen op de been hield, waarbij de ene generatie de bok van de vorige besteeg. Was het een vorm van sociaal ressentiment, van verzet zonder geformuleerde motivering? Was het bokkenrijden een nagolf van stromingen als die van Tanchelijn, de flagellanten, de goliarden, de Bogomielen, de boerenopstanden? In hun evolutie hebben de benden verschillende dominanten vertoont alsof ze zich nu hierheen, dan daarheen wendden, rusteloos zoekend naar de realisatie van een drang die méér inhoud had dan de impuls om een boezelaar en enkele potten boter te stelen.


 

Naar boven

EmailINHOUD

Afstammelingen
van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER