Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailRothkrantz


478

Nicolaes Rootcranz de Jonge uit Kerkrade, executie 1773

...Nic. ROOTCRANZ (1741-73)Nicolaas sr


Willem Rothkrantz

Arn. Zanders

Leon. Louppen

Peter Ploum


Nicolaas Rothkrantz junior wordt 5 maart 1741 gedoopt in Merkstein als jongste zoon van Nicolaas senior* en Joanna Simons, een broer van Willem Rothkrantz*. Van zijn beroep en eventueel bezit is niets bekend.
Hij wordt in 1771 genoemd door Arnold Zanders* en later ook door Leonard Louppen* en Peter Ploum* als medeplichtige. Maar van stukken uit zijn eigen proces is niets bewaard. Hij wordt als reeds geëxecuteerde vermeld op een lijst die de stand van zaken van 27 september 1773 weergeeft.
Nicolaas junior wordt op 32-jarige leeftijd terechtgesteld vóór die datum op de St. Leonardsberg bij Herzogenrath.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp verhoor Arnold Zanders 21/22 augustus 1771
..........In: Scherp examen Leonard Louppen 3/5 sept. 1772
..........In: Scherp examen Peter Ploum 16/17 febr. 1773
..........In: Scherp verhoor Josef Breuwer mei 1773
..........In: Scherp examen Reiner Crampen 14/15 juni 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 38 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 24 [kopie Sleinada]
...- J.J. Michel 'Die Bockreiter von Herzogenrath, Valkenburg und Umgebung' (1884) p. 57 *
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 72, 115 (Hs 157) 116
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 217, 306 [bekende gegevens], 309
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 50, 241, 242
© Maaike van Eekelen


479

Nicolaes Rothkrantz, de oude, uit Merkstein, gefolterd, gestorven in gevangenis

...Nic. ROTHKRANTZ (1698-72) x Merkstein 1731 Joan. SIMONS (-1763)
|----•...Mar. Sib. ROTHKRANTZ (1732-) x 1º Merkstein 1757 Joh. Leon. CLOTHEN
|----|....x 2º Merkstein 1760 Petr. MICKARTZ (-1796)
|----|----•...2) Mar. An. MICKARTS (1760-) x Adam SPIERTS
|----|----•...2) Syb. Marg. MICKARTS (1767-) x Merkstein 1792 Joh. Mat. REIFFEN (1762-)
|----|----•...2) Petr. Jos. MICKARTS (1772-) x Mar. Gerd. RUTZERFELD
|----•...Wil. ROTHKRANTZ (1738-) [= 480] x Merkstein 1766 An. Gert. ESSERS (1743-77)Willem Rothkrantz

Nicolaas Rothkrantz

Joannes Mertens

Peter Muller


Nicolaas Rothkrantz senior wordt 24 mei 1698 gedoopt in Kerkrade als zoon van Willem en Sibilla Erens. Hij woont in Merkstein, maar verder is niets bekend van zijn kostwinning of bezit.
Hij trouwt 6 nov. 1731 in Merkstein met Joanna Simons, een dochter van Joannes en Petronella Weyhes (geen doop gevonden). Uit het huwelijk van Nicolaas en Joanna worden van 1732 tot 1741 vier kinderen geboren, waaronder Willem Rothkrantz* en als jongste Nicolaas Rothkrantz junior*.
Joanna Simons overlijdt 10 april 1763 in Merkstein.
Nicolaas wordt tijdens verhoren in 1743 al beschuldigd door Joannes Mertens*, maar toen is er geen vervolging ingesteld. In 1771 wordt zijn naam als medeplichtige weer genoemd, eerst door Peter Muller* 'sijnde een en middelmaetigen mensh, wat swartachtigh van gesicht'. Na aanhouding en opsluiting in kasteel Herzogenrath volgen verhoren, en op 18 en 19 sept. 1771 pijnlijk verhoor onder foltering. Om 10 uur 's morgens krijgt hij de duimschroeven op en vervolgens een scheenschroef of Spaanse stevel en omdat hij blijft ontkennen is hij tien voor twaalf aan de wipgalg gehangen. Dan bekent hij één overval, maar verder niets en laat hem tot na een uur hangen en dan komt hij tot het bekennen van vele misdrijven. Na de recollectie op 20 sept. volgen nog maanden van gevangenschap. Nicolaas senior sterft 73 jaar oud op 16 maart 1772 in de kerker in Herzogenrath. Volgens de chirurgen was een beroerte de doodsoorzaak.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Willem Bock 25 sept. 1743
..........In: Scherp examen Anna Rutten 25 okt. 1743 - Recollectie 21 jan. 1744
..........In: Scherper examinatie Joannes Mertens 30 okt. 1743
..........In: Recollectie Joannes Mertens 12 dec. 1743
..........In: Nadere vrijwillige verklaring van Peter Muller 9/13 juli 1771
........................................10 juli • 11 juli • 12 juli • 13 juli
..........In: Scherp verhoor Arnold Zanders 21/22 augustus 1771
..........Scherp examen 18/19 sept. 1771
..........In: Scherp examen Leonard Louppen 3/5 sept. 1772
..........In: Scherp examen Peter Ploum 16/17 febr. 1773
..........In: Scherp verhoor Josef Breuwer mei 1773
..........In: Scherp examen Reiner Crampen 14/15 juni 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 39 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 25 [kopie Sleinada]
...- J.J. Michel 'Die Bockreiter von Herzogenrath, Valkenburg und Umgebung' (1884) p. 57 *
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 18, 72, 115 (Hs 157), 117
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 118/9, 212, 304, 306/9 [samenvatting], 314/5, 319
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' 'Deel II (2020)' p. 138, 140
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 51, 60, 241
© Maaike van Eekelen


480

Willem Rothkrantz uit Kerkrade, ontsnapt uit de gevangenis

...Wil. ROTHKRANTZ (1738-) [zie 479] x Merkstein 1766 An. Gert. ESSERS (1743-77)
|----•...Joan. Marg. ROTHKRANTZ (1767-) x Merkstein 1788 Alex. JONGENNicolaas Rothkrantz senior

Nicolaas Rothkrantz junior

Willem Rothkrantz wordt 11 april 1738 gedoopt in Merkstein als zoon van Nicolaas Rothkrantz senior* en Joanna Simons, een oudere broer van Nicolaas Rothkrantz junior*. Hij woont onder Kerkrade maar van zijn kostwinning of bezit weten wij niets. Als voortvluchtige wordt Wilhelmus in 1771 beschreven als 'redelijk lang en beset, hebbende swerte haer, oudt ontrent de dertigh jaer.'
Hij trouwt 26 nov. 1766 in Merkstein Anna Gertrudis Essers, gedoopt aldaar 11 juli 1743 als dochter van Willem Hendrik en Sibilla Margaretha Schiefers. Uit dit huwelijk een dochter in 1767.
In de loop van 1771 worden zijn vader en broer beschuldigd bendeleden te zijn en medeplichtig aan gewelddaden. Pas later is hij, quasi terloops als een van de zonen van de oude Rothkrantz, ook genoemd en ook aangehouden en opgesloten. Vóór sept 1773 weet hij uit de gevangenis te ontsnappen en daarna is niet meer van hem vernomen.
Anna Gertrude Essers overlijdt 20 nov. 1777 in Merkstein nog maar 34 jaar oud.

ZIE VERDER:

— Documenten: op Lijst van voortvluchtigen
..........In: Scherp examen Leonard Louppen 3/5 sept. 1772
..........In: Scherp examen Peter Ploum 16/17 febr. 1773
..........In: Scherp verhoor Josef Breuwer mei 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 39
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 25 [kopie Sleinada]
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 74, 116 (Hs 157), 117
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 306, 319 [bekende gegevens]
...- O. Willems 'Die Bockreiter, Korrektur einer Legende' (1991) p. 52 [persoonsbeschrijving]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 257

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER