Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailRoss


481

Zander Ross, paardenhandelaar in Kohlberg, gefolterd, galg 1772

...Alex. ROSS (1703-72) x 1º Eijgelshoven 1731 Cath. KRIEGERS (-1755)
|....x 2º Kerkrade 1756 Mar. Cath. GOFFING (1726-1803)
Alexander Ross genoemd Zander wordt 11 mei 1703 gedoopt in Heerlen als zoon van Cornelis en Catharina Schils. Verhuist eerst naar Eijgelshoven, maar na het tweede huwelijk naar Kohlberg onder Kerkrade. Hij is een grote sterke man en handelt in paarden. Het dagboek van Rolduc zegt dat hij al lange tijd in de wijde omgeving een slechte naam had. Naar verluidt bij de overvallen gekleed in een blauwe kiel, met op zijn hoofd een 'paruk' die hij in het dagelijks leven niet draagt.
Hij trouwt 24 juni 1731 in Eijgelshoven Catharina Kriegers, weduwe van Mathias Tevis. Het huwelijk bijft kinderloos en Catharina Kriegers overlijdt 2 aug. 1755 in Eijgelshoven. Zander hertrouwt als 52-jarige op 23  febr. 1756 in Kerkrade met de 22 jaar jongere Maria Catharina Goffing, gedoopt 28   jan. 1726 in Kerkrade als dochter van Mathijs en Margaretha Quirlings. Uit dit huwelijk een zoontje in 1756, dat jong sterft.
Ook in de periode 1743-44 is Zander al genoemd in de gerechtelijke akten als lid van de bende, maar tot vervolging is het niet gekomen.
Hij is 12 febr. 1772 gearresteerd en opgesloten in kasteel Herzogenrath. Hij wordt pijnlijk verhoord  op 3 en 4 april, maar volgens het dagboek van de Abdij Rolduc ".. hij toonde zich boven alle foltering verheven." Nog meer scherp verhoor volgt op 1 mei en nader scherp examen op 12 en 13 mei. Tenslotte is hij ter dood veroordeeld.
Zander sterft 69 jaar oud op 1 juni 1772 aan de galg op de Beckenberg bij Herzogenrath.
Maria Catharina Goffing overlijdt ruim dertig jaar na de executie van haar man op 9 maart 1803 in Kerkrade.

Opmerking: vanaf 13 aug. 1762 wordt in het gerecht Kerkrade de zaak behandeld 'over alsulcke slaegerijen ende Excessen geschiet binnen dese bancke in den pesch door Alexander Ross aen Joannes Wevels ende desselfs huijsvrouwe Mechtild Schoren'.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Leonard Louppen 3/5 sept. 1772
..........In: Scherp examen Peter Ploum 16/17 febr. 1773
..........In: Scherp examen Lennert Maas 8 apr. 1773
..........In: Scherp examen Joannes Gerrits 16 apr. 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 38 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 23 [kopie Sleinada]
...- J.J. Michel 'Die Bockreiter von Herzogenrath, Valkenburg und Umgebung' (1884) p. 37, 58 *
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 19, 74, 116 (Hs 157), 117, 179/81
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 53 *
...- H.M.H.Goossens 'Ubach over Worms' (1981) p.183/4 [samenvatting en scherp verhoor 12 mei 1772]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 118, 212, 319 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 71, 243
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' 'Deel II (2020)' p. 105, 'Deel III (2020)' p. x
© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER