Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailRoijen


482

Gerard Royen, bedelaar uit Nieuwstadt, gefolterd, galg 1743

•...Ger. ROIJEN (1683-1743) x Nieuwstadt Alith BLOCKHUIJS (-1781)
|
|----•...Corn. ROIJEN (1732-) x Hendr. CLEVEN (1734-) [zie 067]
|
|----•...Arn. ROIJEN (1737-) x Corn. MALING
|----|
|----|----•...Cath.ROIJEN (1756-1815) x Nieuwstadt 1782 Nic. WILMS
|----|----|----•...Mar. Corn. WILMS (1783-1848) x Nieuwstadt 1812 Joh. Ger. STELTEN
|----|----|----•...Mar. Agn. WILMS (1785-) x Nieuwstadt 1813 Frans STELTEN
|----|----|----•...Mar. Marg. WILMS (1793-) x Nieuwstadt 1816 Joh. Theod. KEULEN
|----|----|----•...Mar. An. WILMS (1797-1886) x Born 1822 Lamb. SWILLENS
|----|----|----•...Joh. Petr. WILLEMS (-1876) x Nieuwstadt 1829 Mar. Cath. WETZELS (-1862)
|----|----|----|----•...Wil. WILLEMS (1839-1902) x Nieuwstadt 1867 Barb. UBACHS (1834-1921) [zie 578]
|----|----|----|----•...Hend. WILLEMS (1842-1890) x Nieuwstadt 1875 An. Mar. WIELDERS
|----|
|----|----•...Maria ROIJEN (1764-1810) x Nieuwstadt 1785 Wil. JORISSEN (-1846)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Elis. JORISSEN  (1792-1873) x Nieuwstadt 1818 Joh. Hend. LENDFERS (1784-1861)
|----|----|----|----•...Joh. Hend. LENDFERS (1825-96) x Limbricht 1874 Mar. Cath. TUMMERS (1820-80)
|----|----|----|----•...Wil. Rein. LENDFERS (1834-99) x 1° Limbricht 1865 Mar. Gert. DIRKS (1833-79)
|----|----|----|----|....x 2° Limbricht 1881 Gertr. Elis. SCHRIJEN (1837-1912)
|----|----|----|----|----•...1) Hend. Jos. LENDFERS (1866-1935) x Limbricht 1899 Mar. H.H. BOHNEN (1870-1931)
|----|----|----|----|----•...1) Mar. Barb. LENDFERS (1867-1954) x Limbricht 1895 Joh. Hub. BOUWENS (1867-1928)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Marg. JORISSEN (1794-1874) x Nieuwstadt 1819 Joh. Petr. STELTEN (1782-)
|----|----|----|----•...An. Mar. STELTEN (1820-) x Nieuwstadt 1844 Bart. MUIJRES (1815-)
|----|----|----|----•...Mar. C.J. STELTEN (1823-61) x Susteren 1846 Joh. Lamb. HOORENS (1816-)
|----|----|----|----•...Mar. Cath. STELTEN (1826-) x Nieuwstadt 1852 Joh. Hub. THIJSSEN (1826-)
|----|----|----|----•...Mar. Corn. STELTEN (1830-91) x Nieuwstadt 1859 Petr. Jos. UBACHS (1831-1900) [zie 578]
|----|----|
|----|----|----•...Johan JORISSEN (1797-) x Nieuwstadt 1822 Mar. Barb. RAMAKERS (1798-)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Cath. JORISSEN (1801-45) x Nieuwstadt 1826 Paul QUIX (-1875)
|----|----|----|----•...Mar. Corn. QUIX (1827-1909) x Nieuwstadt 1855 Joh. Jac. STELTEN (1827-)
|----|----|----|----|----•...Joh. STELTEN x Grevenbicht 1895 Mar. Elis. BROUWER
|----|----|----|----•...Joh. Leon. QUIX (1830-1902) x Nieuwstadt 1864  An. Elis. STELTEN
|----|----|----|----•...An. Cath. QUIX (1833-1907) x Nieuwstadt 1857 Christ. HENNEN (1832-1910)
|----|----|----|----|----•...Mar. Elis. HENNEN (1859-1930) x Nieuwstadt 1883 Leon CLAESSEN (1855-) [zie onder]
|----|----|----|----•...Mar. Marg. QUIX (1836-) x 1Ί Echt 1861 Joh. Hub. ADOLF (-1873)
|----|----|----|----|....x 2Ί Nieuwstadt 1874 Fr. Kl. SJONGER (1845-)
|----|----|----|----•...An. Mar. QUIX (1842-77) x Grevenbicht 1867 Hend. MAESSEN (1842-)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Corn. JORISSEN (1807-85) x Nieuwstadt 1828 Herm. VAN DEN BERG
|----|
|----|----•...Joh. Petr. ROIJEN (1772-1826) x Nieuwstadt 1813 Gertr. JANSSEN
|----|----|----•...An. Elis. ROIJEN (1817-) x Nieuwstadt 1837 Rein. HENNEN
|----|----|----|----•...Christ. HENNEN (1847-) x Nieuwstadt 1877 Mar. Barb. MENTJENS
|----|----|----|----•...Wil. HENNEN (1854-) x Nieuwstadt 1880 Mar. An. STELTEN
|----|----|----•...An. Corn. ROIJEN(1819-) x Nieuwstadt 1841 Christ. CLAESSEN
|----|----|----|----•...Leon CLAESSEN(1855-) x Nieuwstadt 1883 Mar. Elis. HENNEN (1859-1930) [zie boven]

Hendrik Beckcx


Gerard Roijen is rond 1693 in Nieuwstadt geboren en woont daar. Hij is een los werkman en bedelt sinds een jaar.
Hij trouwt 13 febr. 1725 in Nieuwstadt met Alith (Aldegundis) Blockhuijs ruim twee maanden na de geboorte van hun eerste kind. Uit dit huwelijk worden van 1724 tot 1739 zeven kinderen geboren.
Gerard wordt gearresteerd en naar kasteel Monfort  overgebracht. Op 6 en 10 dec. 1743 ondergaat hij een scherp verhoor en bekent, waarbij hij de meeste andere gevangenen uit Nieuwstadt als medeplichtigen noemt, maar niet Hendrik Beckx* en de vrouwen. Hij is 17 dec. ter dood veroordeeld en sterft 23 dec. 1743 aan de galg in Nieuwstadt.
Alith Blockhuijs overlijdt bijna veertig jaar na de terechtstelling van haar man op 12 sept. 1781 in Nieuwstadt.

ZIE VERDER:

— Documenten: Decreet tot (scherp?) verhoor 16 nov. 1743
..........In: Continuatie scherp examen Hend. Beckx 28 nov. 1743
..........Scherp verhoor 6 december 1743

— LIT. - Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 19, 21/2, 71
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 63, 189, 195, 197, 275 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I'(2013) p. 141, 146. 'Deel II (2014)' p. 237
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' III (2020) p. 30, 34/8, 41/2, 45, 73, 248.
© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER